GÜNDELİK HAYATTA VE DİNÎ YAŞAYIŞTA “GÖNÜL”LÜ İRADE