Makale

Öyle bir cami olmalı ki...

Öyle bir cami olmalı ki...

Dr. Ekrem Keleş
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili


Öyle bir cami olmalı ki…
Dış görünüşüyle sade ama estetik olmalı
Taklit değil, özgün bir mimari ile yapılmalı
Gösterişli değil, ihtişamlı olmalı
Seyredenler ona bakmaktan kendini alamamalı


Öyle bir cami olmalı ki…
Tertemiz olmalı
Yeşillikler içinde bulunmalı, çevre düzeni göz alıcı olmalı
Tuvaletleri ve abdest alma yerleri pırıl pırıl olmalı
İnsanları rahatsız edecek hiçbir unsur bulunmamalı bu alanlarda
Kadınlar için hazırlanan alanlar da en az erkeklerinki kadar rahat ve güzel olmalı
Çevre dostluğu için örnek gösterilmeli, çevreye en küçük bir zarar vermemeli


Öyle bir cami olmalı ki…
Caminin bütün işlevlerini yerine getirebilecek donanıma sahip olmalı
Âdeta bir külliye işlevi görmeli
Konferans, sohbet ve çay salonları olmalı
Öğrenciler için alanları bulunmalı
Bilgisayar ve internet odası olmalı
Özürlüler için ihtiyaç duyulan tüm donanımlara sahip olmalı
Otoparkı bulunmalı
İhtiyaca göre cenaze yıkama yeri bulunmalı
Mütevazi de olsa bir misafirhanesi olmalı
Görevliler için yeterli lojmanları bulunmalı


Öyle bir cami olmalı ki…
Her yönüyle huzur vermeli insana
Hiç kimseyi geri çevirmemeli
’Her ne olursan ol gel!’ demeli
Ona yönelen hiç kimsenin ayağı geri gitmemeli
Oraya gelen huzur iklimine yürüdüğünü bilmeli
Rahmetin kaynağının evi olduğunu ortaya koymalı
Hiç kimse incitilmemeli orada
Eşitlenme bilinci kazandırmalı gelenlere


Öyle bir cami olmalı ki...
Oraya siyaset, ideoloji, hizipçilik, grupçuluk girmemeli
Allah’ın evi/ Beytullah olarak herkesi bağrına basmalı

Hiç kimseyi dışlamamalı
Siyasi düşüncesi, ideolojisi, düşünce yapısı, dinî inancı ne olursa olsun herkes kendi eviymiş gibi gidebilmeli oraya; Tıpkı âlemlerin rabbinin tüm âlemlerin rabbi olarak hiç kimseyi rububiyetinin dışında tutmadığı gibi; tıpkı âlemlere rahmet olarak gönderilen yüce elçinin âlemlere rahmet oluşu gibi


Öyle bir cami olmalı ki...
Tam bir irfan mektebi olmalı
Mütevazi de olsa bir kütüphanesi bulunmalı
Kur’anı Kerim’i ve İslam dini ile ilgili temel bilgileri öğrenmek isteyen kadın, erkek ve çocuklar için en son eğitim tekniklerine göre öğrenme imkânları bulunmalı
Cemaatini yetiştirmeli, onlara her gün yeni bir şeyler öğretmeli
‘Cemaatten falan şahıs ne kadar güzel bir insan!’ denilebilmeli
Çocuklara, gençlere örnek gösterilecek bir cemaat olmalı,


Öyle bir cami olmalı ki...
İmamı bilge kişi, önder ve örnek olmalı
Emin olmalı
Kutlu elçinin makamında bulunduğunun bilinciyle hareket etmeli
İslam’ın güzelliğini yaşantısıyla ortaya koymalı
Hatalarının İslam’a mal edileceğinin farkında bulunmalı
Cemaati tarafından sevilmeli
Camiyi ve cemaati sevdirmeli insanlara
Örnek gösterilmeli çocuklara
‘İşte Müslüman böyle olur’ denebilmeli
Sesi de kıraati de güzel olmalı
Okuyuşu bıkkınlık vermeden dinlenebilmeli
İnsanlar onu aralarındaki anlaşmazlıklarda hakem kabul edebilmeli
Başı dara düşenin ilk aklına gelen kişi olmalı
Cemaatini yetiştirmeli
Cemaatinin iki günü birbirine eşit olmamalı


Öyle bir cami olmalı ki...
Cemaati olmalı, herkes için rahmet bir cemaat

Herkesi sımsıcak saran, toplayan ve büyüyen, dağılmayan ve dağıtmayan bir cemaat
Sevgi ile birbirine bağlı,
Bir vücudun uzuvları gibi
Birinin derdi hepsinin derdi

Kendisi için istediğini başkaları için de isteyebilen, kendisi için istemediğini başkaları için de istemeyen bir cemaat
Başkalarına karşı gönlünde kin ve nefret taşımayan,
Bencillikten arınmış,
Benliğin toplulukta eridiği, fena fil ihvan şuuruna sahip bir cemaat... Okyanus gibi, kendisindeki kirleri dışarıya atabilen bir cemaat.
Koruyan ve sığınak olan bir cemaat…Yolda kalmışların, kimsesizlerin sığınacağı. Kimseyi açıkta bırakmayan bir cemaat

Paylaşma bilincine sahip,
İslam ahlakının örneklerini sergileyen,
İslam kardeşliğinin tam anlamıyla yaşandığı bir topluluk.
Bir samimiyet iklimi.
Katılanların, kendilerine değer verileceğini, küçük düşürülmeyeceklerini, kendileri ile asla alay edilmeyeceğini bildiği bir cemaat.


Öyle bir cami olmalı ki..
Madden ve manen mamur olmalı
Her daim melekler kuşatmalı orayı
Her daim huzur ve sekine inmeli oraya
Herkes için maddi manevi bir güvenlik alanı olmalı
Öyle bir cami olmalı ki huzur iklimi olmalı.