Makale

Bizden...

Bizden...

Toplumu din konusunda aydınlatma ve ibadet yerlerini yönetme görevini gereği gibi yerine getirme azmi içerisinde olan Diyanet İşleri Başkanlığı, kuruluşunun sekseninci yılına ulaşmış bulunmaktadır. 80.000 civarındaki kadrosuyla yurdumuzun en ücra köşelerinde özveriyle hizmet sunmakta olan Diyanet işleri Başkanlığı, Kur’an ve sünnetteki İlâhi mesajı anlatma yolunda, ülkemizdeki ve dünyadaki bilgi birikimini değerli ilim adamlarımızın yardım ve desteğiyle sizlere ulaştırma gaye ve heyecanını taşımaktadır.
Taşradan Merkeze, Başkanlık kadrolarının her kademesinde görevli çalışma arkadaşlarımız hizmet yarışını en iyi şekilde yürütme gayreti içerisindedir. Gerçekten de Yüce Mevlâ’nın İlâhi mesajına uygun olarak, ülkemiz ve tüm insanlık için yaptığımız ve yapacağımız hizmetlerin amel defterimizde yer alacağının bilinç ve idraki içerisinde olmak, çalışmalarımıza güç veren, bizleri mutlu eden en önemli hususlardandır.
Ülkemizin muasır medeniyetlerin üzerine çıkarılmasında, bilim ve teknoloji kadar kültür ve sanatın, millî ve manevî değerlerin önemi büyüktür. Bu anlamda iyiye ve güzele doğru atılan her adımda, Başkanlık çalışanları olarak halkımıza vereceğimiz manevî ve moral destek her türlü takdirin üstündedir.
Bu duygular içerisinde, 80. kuruluş yılına ulaştığı dönemde Başkanlık kadrolarında yer alan tüm Başkanlık çalışanları olarak bizler, görevlerimizi yerine getirirken sorumluluk ve ibadet bilinci içerisinde olduğumuzu ifade etmekten kıvanç duyarız.
Diyanet ailesi olarak nice hayırlı hizmetlerle nice yıllara...

Ahmet Onay