Makale

Tecrid-i Sarih Mütercimi: Kâmil Miras

KİTAP TANITIMI

Tecrid-i Sarih Mütercimi: Kâmil Miras
Uğur Yılmaz
Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı

Prof. Dr. Nesimi Yazıcı tarafından kaleme alınan “Kâmil Miras Hayatı ve Eserleri” adlı kitap, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından 2. baskısı yapılarak kültür dünyamıza kazandırılmıştır. Osmanlıdan Cumhuriyet’e intikal edip her iki dönemi de görüp yaşamış vatana, millete ve dinimize hizmet eden son devir âlimlerimizden Miras, Afyon’da doğup ilk tahsilini burada tamamladıktan sonra tahsil hayatına İstanbul’da devam etmiştir. Hayatının sonuna kadar çeşitli eğitim kurumlarında hoca olarak görev yapan Kâmil Miras ilmî kişiliğinin yanında her iki dönemde de milletvekilliği yaparak Türk siyasi tarihinin önemli şahsiyetleri arasında yer almıştır.
Yazıcı, bu önemli şahsiyetin daha çok Babanzade’nin başlayıp da ömrünün kifayet etmediği Tecrid-i Sarih’in tercümesini tamamlamasıyla şöhret bulduğunu bildirmektedir. Hâlbuki hadisçiliği yanında Kelam, İslam Tarihi, Fıkıh ve usulü ile ilgili eserleri olup döneminde neşredilen birçok önemli eserin tashihini yaptığı anlatılmaktadır. Ayrıca İslam Ansiklopedisinin tercüme edilerek yayınlanmaya başlanıp birçok eleştiriye maruz kalmasından sonra alternatif olarak yayınlanmaya çalışılan aralarında İzmirli İsmail Hakkı, Ömer Rıza Doğrul ve Eşref Edip’inde bulunduğu “Tahrir Heyeti” üyesi ve editörü olarak İslam-Türk Ansiklopedisi’ni çıkarmaya başladığını ve ilk cildine 58 madde ile katkıda bulunduğunu mezkûr kitaptan anlamaktayız. Miras’ın, Diyanet İşleri Başkanlığının kurulması ve bütçesinin tahsisi, hutbelerin Türkçeleştirilmesi hususunda, “Hanefi fıkhından mülhem olarak diyebiliriz ki cumanın teşri buyrulmasındaki yegâne gaye hutbedir. Öbür şartlar, bu hutbeden beklenen irşat ve tembih gayesinin hakkıyla tahakkuk edilmesini temine yönelik olan tali şeylerdir.” diyerek dönemin en önemli olaylarında da etkin bir rol üstlendiğini kitaptan öğrenmekteyiz. Bununla birlikte İmam Hatip okullarının programını hazırladığını da görmekteyiz.
Kitabın son kısmında TBMM konuşmalarının bazıları, arşiv belgeleri ve eserlerinden seçme makaleler bulunmaktadır. “Kur’an Tercümesi Hakkında”, “Peygamberimizin Ramazan Hayatından Örnekler” ve “İslam’da Demokrasi” bu makalelerden sadece birkaçıdır.
Yazıcı, bizlere Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan dönemin en önde gelen din âlimlerinden biri olan Kâmil Miras’ın hayatını anlatarak aynı zamanda yaşadığı dönemi daha isabetli değerlendirebilmemiz yolunda bizlere bir katkı sağlamaktadır. (Kâmil Miras Hayatı ve Eserleri, Prof. Dr. Nesimi Yazıcı, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay. 2012. 168 s.)