Makale

Şiirimizde İstanbul

Şiirimizde İstanbul
Bekir Oğuzbaşaran / ERÜ Fen-Ed. Fak. Kayseri


Şiir; güzelin, güzelliklerin anlatıldığı bir edebiyat türü olduğuna göre, kendisine İstanbul’dan daha iyi bir konu bulamazdı…

Divan edebiyatımızda bir şehrin güzellerini ve güzelliklerini anlatan eserlere şehrengiz denildiğini biliyoruz. İstanbul gibi bir şehirler güzeli için pek çok şehrengiz yazıldığını söylemeye bile gerek yok.

İstanbul üzerine yazılan şiirler binlerce sayfalık nice antolojileri dolduracak kadar çoktur. İstanbul şiirleri sadece sayı bakımından değil, kalite açısından da iyi bir durumdandır.

Asırlar boyunca birçok İslam ordusu İstanbul surlarına dayanmış, fakat bu mutlu fetih, ceddimiz Fatih Sultan Mehmet Han ve ordusuna nasip olmuştur. Dünya tarihinin en büyük fatihlerinden biri olan Fatih Hazretleri, devrinin bütün ilimleriyle mücehhez, birçok dil bilen, Avnî mahlasıyla şiirler yazan bir cihangir hükümdar, alîm ve şairdi.

“İmtisal-i câhid-i fillah oluptur niyetim
Dîn-i İslâm’ın mücerret gayretîdir gayretim.”
beyitinin de içinde bulunduğu gazeli meşhurdur.
Fetih’ten önce Osmanlı atalarımız için Kızıl Elma Kostantiniyye idi. Onu İstanbul yaptıktan sonra Kızıl Elma Viyana olmuştur.

Lale Devri’nin (1718–1730) şakrak bülbülü Ahmed Nedim de en büyük İstanbul şairlerinden biridir.

“Bu şehr-i stanbul ki bî-misl ü bahâdır
Bir sengine yekpâre Acem mülkü fedâdır.”

beyitiyle başlayan kasidesi eşsizdir. Bu kasidede İstanbul çeşitli yönleriyle ve bir büyük şaire yaraşacak beyitlerle anlatılır.

Kanaatimce İstanbul şairleri arasında Üsküp doğumlu Yahya Kemâl Beyatlı’nın çok önemli bir yeri vardır. Büyük bir fikir ve kültür adamı da olan şairin İstanbul’un hemen her semti hakkında yazmış olduğu şiirler zaten güzel bir Türk-İslam şehri halinde olan İstanbul’u daha da güzelleştirmiştir, diyebiliriz. “Süleymaniye’de Bayram Sabahı, Erenköyü’nde Bahar, Kocamustafapaşa, Atik Valde’den İnen Sokakta…” onun İstanbul şiirlerinden sadece birkaçıdır. O, İstanbul’u milletimizin tarih içindeki en büyük eseri sayar, İstanbul hakkındaki konferans ve yazılarını da Aziz İstanbul isimli bir nesir kitabında bir araya getirmiştir.

“Sana dün bir tepeden baktım Aziz İstanbul.” Yahya Kemal’in İstanbul’u Aziz İstanbul’dur, Türk İstanbul’dur, Millet olarak medeni vasfımızın en büyük delilidir. İstanbul vazgeçilmez bir sevgilidir, şair için…

İstanbul şiirlerinden bahsederken merhum Üstad Necip Fazıl’ın Canım İstanbul’unu anmamak olmaz. Son derece lirik de olan bu şiir, ezberlenmeye son derece elverişlidir. Büyük şairin tarihe, kültüre, Türk milletine bakışını özetlediği harika bir metindir. Binlerce insanın ezberinde olan ve Türkçenin en güzel şiirlerinden biri olan Canım İstanbul, şöyle başlar:

“Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar
İstanbul diye onu toprağa kondurmuşlar.”

Doğrusu, Orhan Veli Kanık’ın “İstanbul’u Dinliyorum” adlı şiiri de en güzel İstanbul şiirlerinden biridir. Onun ve Sezai Karakoç’un Kapalıçarşı için yazdıkları şiirler de güzeldir. Karakoç’un Sultanahmet Çeşmesi de…

İstanbul, günün her saatinde, her vaktinde, gece ve gündüz orada yaşayanlar için doyumsuz manzaralar, peyzajlar, silüet çizdiği gibi, iki kıtayı birleştiren Boğaz’ıyla, köprüleriyle, eşsiz Haliç’iyle, adalarıyla, emsalsiz tabiatıyla, zengin tarihiyle uzaktakilerin de hayallerini, rüyalarını süslemektedir.

Şair olup da İstanbul hakkında şiir yazmamak olur mu? Ben olmaz diye düşünüyorum. Kaldı ki binlerce Türk şairinin yanı sıra onun için yüzlerce yabancı şair de şiirler yazmaktan kendilerini alıkoyamamışlardır.

Güzel İstanbul şiirlerinin hem İstanbul’u hem insanımızın duygularını, hem de güzel dilimizi daha da güzelleştirdiğine inanıyorum…

Türk ve Müslüman İstanbul’u sevenlere selam olsun. Geçmişin mirasını kültür, sanat, edebiyat ve mimarimizin içinde eriterek şaheserler meydana getiren sanatkârlara selam olsun. Yahya Kemal’in dediği gibi; “Ben de bir vârisin olmakla bugün mağrurum.”