Makale

SORUN SÖYLEYELİM

SORUN SÖYLEYELİM

Hazırlayan: Mehmet Keskin
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi

TARIM ÜRÜNLERİNDEN
ZEKÂT VERİLİR Mİ?

Zekât, İslam’ın beş temel esasından biridir. Zekâta tabi mallardan biri de, şahıs mülkiyetinde bulunan topraklardan elde edilen tarımsal ürünlerdir.
Türkiye toprakları mülk arazi olduğundan, bu arazilerden elde edilen zirâî mahsulden zekât verilmesi gerekir. Buna öşür denir.
Tarımsal ürünlerin zekatında, elde edilen hasılattan, ürün için yapılan günümüz tarım şartlarının getirmiş olduğu ekstra masraflar çıkarıldıktan sonra, geriye kalan ürünün nisap miktarına (5 veske=yaklaşık 653 kg) ulaşması halinde, tabiî yollarla sulanan arazîde 1/10, masraf veya emekle sulanan arazide ise 1/20 oranında zekât verilmesi gerekir.
Borsadan hisse senedi alıp satmakta dinen sakınca var mıdır?
Menkûl Kıymetler Borsaları hisse senedi alım satımın yapıldığı pazarlardır. Hisse senedi satın alan kişi, senedini satın aldığı firmanın ortağı olmaktadır. Bu senetleri satın almanın hükmü, bunların arkasında bulunan ve temsil ettikleri şirketin mal varlığı ile bağlantılıdır. Buna göre şirketin (firmanın, holdingin) faaliyet ve üretimi meşrû ise, senedini satın alarak ona ortak olunmasında sakınca yoktur. Ancak temsil ettiği servet meşru değilse, böyle bir şirketin hisse senedini satın alan ve bunun yıllık kârından faydalanan şahıs, doğrudan veya dolaylı olarak İslâmî açıdan meşrû ve helâl olmayan bir servete ortak olmuş olur ki, bu caiz değildir.
Yukarıda verilen ölçüye göre; hangi firmanın hisse senedinin alınıp, hangisinin almayacağına şahısların kendi araştırmaları sonucunda karar vermeleri gerekmektedir.
Kadınlar çorapsız ve başı açık namaz kılabilirler mi?
Büluğa ermiş müslüman bir hanımın namaz kılarken saçlarını ve diğer avret mahallini örtmesi gerektiği Hz. Aişe’den rivayet edilen bir hadis ile sabittir. Peygamberimiz bu konuda şöyle buyurmuştur: "Allah erginlik çağına ulaşmış kadının başörtüsüz kıldığı namazını kabul etmez." (Ebû Dâvûd, Saiât, 85. 641.1, 422); Tirmizî, Sa- lât, 277.) Ayrıca Hz. Peygamberin eşlerinin, evlerinde namazlarını baş örtüsü ile kıldıklarını (Malik, saiât, ıo. No: 35-36) ve Peygamberimizin başı açık namaz kılan genç kızlara müdahale ettiğini ve büluğa ermiş kadınların başlarını örterek namazlarını kılmaları gerektiğini bildiren hadisler mevcuttur. (Ebû Davûd, Saiât, 85.) Peygamber zamanından günümüze kadar devam eden uygulama da böyledir. Bu konuda Islâm toplumunun ortak görüşü hasıl olmuştur.
Buna mukâbil, kadınlar; el, yüz ve ayakları avret mahalli olmadığından, çorapsız namaz kılabilirler.
Dar veya içini gösteren elbiselerle namaz kılınabilir mi?
Kadınların el, yüz ve ayakları dışında kalan bütün bedeni, erkeklerin ise göbek ile diz kapağı arası avret mahallidir. Buraların, namazda ve namaz dışında yabancılara karşı örtülmesi ve giyilen elbisenin vücut hatlarını belli edecek şekilde dar, giyen kişinin tenini gösterecek şekilde ince olmaması gerekir.
İş elbisesi ve pijama ile namaz kılınır mı?
Namazın şartlarından birisi de necasetten (maddî pisliklerden) bedeni,, elbiseleri ve namaz kılınacak yeri temizlemektir. Namaz kılacak kişinin elbisesinde, bedeninde ve namaz kılacağı yerde, kan, idrar, alkollü maddeler, dışkı gibi namaza mani necasetler bulunmamalıdır. Temiz olduğu takdirde iş elbisesi ve pijama ile namaz kılınabilir.
İçinde necaset bulunmamak şartıyla; kireç, çamur, boya, madeni yağlar, pas ve benzeri bulaşmış iş elbisesiyle namaz kılınabilir. Ancak temiz ve güzel elbiselerle kılınması daha iyidir. Buna mukabil A’raf sûresinin 31 .ayeti hükmünce camiye temiz giysilerle gidilmesi gerekir.
Alkollü maddeler temizlikte kullanılabilir mi?
Alkollü ve uyuşturucu maddelerin içilmesi dinimizde kesin olarak haram kılınmıştır (Maide, 90-91). Ancak kolonya ve ispirto gibi alkol içeren maddelerin temizlik, hijyen amacıyla kullanılmasında bir sakınca yoktur.
Dinî değerlere sövmek nikâhı ortadan kaldırır mı?
Allah’a, Peygamber’e ve dinen mukaddes olan değerlere söven/küfreden kişi, dinden çıkmış olur. Hanefi mezhebine göre, eşlerden birinin dinden çıkmasıyla, evlilik kendiliğinden sona erer. Tevbe etse bile yeni bir nikâh akdi olmaksızın evlilik hayatını devam ettiremez. Şafiî mezhebinde ağırlıklı görüşe göre, dinden çıkan kimse tevbe eder de kadının iddet bekleme süresi içinde İslâm’a dönerse yeni bir nikâh akdine gerek kalmaksızın evlilik hayatını devam ettirebilir.
Erkekler kısa kollu gömlek veya dar pantolonla namaz kılabilirler mi?
Erkeklerin kısa kollu gömlekle namaz kılmalarında bir sakınca yoktur. Çünkü kollar, örtülmesi gereken avret mahalli değildir. Hareketleri engelleyecek şekilde dar pantolonla namaz kılmak ise, uygun değildir.
Dövme yaptırmanın dinen bir sakıncası var mı?
Hz. Peygamber, insanın tabii görüntüsünde değişiklikler yapılmasını hoş görmemiş, dövmeyi yapan ve yaptırana da Allah’ın rahmet etmeyeceğini bildirmiştir. (Buhârî, "Libas", 87) Vücuda zarar vermezse dövmenin operasyonla giderilmesi gerekir. Operasyon vücuda zarar verirse ve operasyondan sonra vücutta çirkin bir manzara kalacaksa dövmenin kazıttırılması gerekmez. Fakat yaptırılan dövme, gusle ve abdeste engel değildir.