Makale

EDİTÖRDEN

EDİTÖRDEN

Kuruluşundan bu yana halkımıza sağlıklı bir din hizmeti sunmaya ve İslam’ın rahmet ilkelerini bütün insanlığa ulaştırmaya çalışan Başkanlığımız, bugün kuruluşunun 88. yılında. Başkanlığımız, bir asra yaklaşan kurumsal tecrübesi ışığında, yüz bini aşkın personeli, her geçen gün artan hizmet çeşitliliği ve kurumsal yapısındaki yeniliklerle sürekli daha iyi bir din hizmeti vermenin gayreti içinde oldu. Özellikle 2010 yılında yürürlüğe giren 6002 Sayılı Yasa ile Başkanlığın teşkilat yapısı günün ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yeniden şekillendi. Artık, küresel ölçekte hizmet veren ve model olan bir Diyanet bulunmakta.

Bu sayıda teşkilat yasası sonrasındaki gelişmeler çerçevesinde kurumun yeni hizmet ufkunu, uluslararası gelişmelere bağlı olarak yeni hizmet politikalarını ve ilkelerini kapsamlı bir dosya ile huzurlarınıza getiriyoruz.

Diyanet İşleri Başkanlığı, hem yasal hem de toplumsal taleplerle örtüşen varlığıyla, artık daha derinlikli, kapsamlı araştırmalarla ve her hâl-ü kârda sağduyulu bir anlayışla ele alınmalıdır. Akademi dünyasının Diyanet ve hizmetlerine bakışını bir akademisyen kimliği yanında Diyanet üzerine yaptığı çalışmalar ve kurumsal tecrübesi ışığında Dr. Necdet Subaşı ele aldı.

Başkanlığımızın hiçbir ayırım yapmadan bütün toplumu kucaklayan hizmet felsefesini Prof. Dr. Kamil Kaya’nın değerlendirmeleriyle ilginize sunuyoruz.

Din hizmetinin öngördüğü insan modelini, din hizmetinde kendini geliştirme, benlik davasından uzaklaşarak hizmette aşk, şevk, sevgi ve heyecan duymanın sabır ve sebatla görev yapmanın önemini Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz kaleme aldı.

Bugün Avrupa, Orta Asya, Amerika ve Afrika’da yürüttüğü hizmetlerle takdir kazanan Başkanlığımız, yurt dışındaki vatandaşlarımızın barış ve huzur içinde yaşamaları konusunda önemli katkılar sunmakta, özellikle son yıllarda artan ayrımcılık, şiddet, terör, madde bağımlılığı, insan istismarı gibi küresel sorunlarla ilgili olarak çeşitli dinî kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gitmekte ve bu sorunların çözümünde kendi zaviyesinden öncü rol üstlenmeyi arzulamaktadır. Bu gayretlerin arkasında yatan anlayışı, hizmet felsefesini ve düşünce ufkunun kodlarını Prof. Dr. Mehmet Paçacı’nın değerlendirmeleriyle daha yakından tanıma imkânı bulacaksınız.

Din ve modern hayat konularında ortaya koyduğu özgün çalışmalarla ilim ve fikir dünyasının önemli simalarından olan Rasim Özdenören, bazı sosyologlar tarafından dile getirilen; “Eğer dinin hükümleri değişmeden kalıyor ve fakat hayatın şartları durmadan değişiyorsa, dinin değişmeyen hükümlerinin hayatın değişen şartlarına uyum sağlayabildiğini nasıl iddia edebiliriz?” temel sorusundan yola çıkarak, din dilinin nasıl korunacağının ve canlı kılınabileceğinin cevabını bizlerle paylaştı.

Teşkilat yasası sonrasında Başkanlıktaki yeni gelişmelere, değişen şartlara göre hizmet politikalarına, yeni anayasa sürecindeki Diyanete ve Diyanetle ilgili kamuoyunda tartışılan bazı konulara Prof. Dr. M. Emin Özafşar’la yaptığımız söyleşiyle açıklık getiriyoruz.

Kuruma kazandırdığı çok değerli eserler yanında, Başkanlığın kurumsal gelişiminde de önemli katkıları olan Ahmet Hamdi Akseki’nin hayatı, teşkilatımız hizmetlerine getirdiği yenilikler ve zenginlikler, ilginç noktalarıyla Dr. Mehmet Bulut tarafından ele alındı. Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı ve Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal’ın yazılırını da ilgiyle okuyacağınızı düşünüyorum.

Diyanet gündemli yazılarla birlikte her birinin yeni düşünce ufukları açacağını düşündüğümüz diğer kıymetli yazıları da istifadenize sunuyoruz.

Dr. Yüksel Salman