Makale

İslam dünyasında kendine özgü yapısı, toplumsal ve küresel ölçekte...

BAŞYAZI

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

İslam dünyasında kendine özgü yapısı, toplumsal ve küresel ölçekte gerçekleştirdiği hizmetleriyle örnek bir misyon üstlenmiş olan Diyanet İşleri Başkanlığı, ülkemizin en köklü kurumlarından ve milletimizin en önemli kazanımlarından biridir.

Toplumu din konusunda aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmekle görevlendirilen Başkanlığımız, kuruluşundan itibaren yürüttüğü hizmetlerde doğru bilgiyi, güzel ahlakı ve İslam’ın iki sahih kaynağı olan Kur’an ve sünneti esas almış; bunun yanında tarihin imbiğinden geçen geleneği, Müslümanların on beş asırlık tecrübesini, günün gelişen ve değişen şartları çerçevesinde çağın ihtiyaç ve beklentilerini göz ardı etmeyen bir anlayışı benimsemiştir.

Bireysel farklılıkları gözeterek insanları, İslam’ın ortak paydasında dinin sağlıklı bilgisiyle buluşturmayı amaç edinen Başkanlığımız, İslam’ın içindeki her türlü inanış, dinî hayat tarzı, tutum ve davranışlara karşı eşit mesafede olmaya, aralarında herhangi bir derecelendirme ve kıyaslama yapmamaya özen göstermektedir. Kurulduğu günden bugüne siyasetin dışında kalma konusundaki tutumu kurumsallaşan Başkanlığımızın, toplumu din konusunda aydınlatırken İslam’ın doğru bilgisini her türlü tartışmanın dışında tutma konusundaki kararlı tutumu devam etmektedir.

Kuruluşunun ilk yıllarında sınırlı imkân ve az sayıda personel ile hizmet sunan Başkanlığımız, bugün gelinen noktada yüz bini aşan personel sayısıyla, sadece ülke sınırları içinde değil, Avrupa’dan Amerika’ya, Japonya’dan Avustralya’ya, Haiti’den Kanada’ya, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden Balkanlara ve Afrika ülkelerine kadar yüze yakın ülkeye hizmet götürmektedir. Başkanlığımız, gerçekleştirmiş olduğu bu hizmetlerle gönül coğrafyamızdaki insanların kalplerinde yer edinmiş ve ülkemizle bu coğrafyalar arasında güçlü bir köprü vazifesi görmüştür. Bu nedenle gerek Batı’da gerekse İslam dünyasında dinî teşkilatlara ilham kaynağı olan ve modellenen bir özelliğe sahiptir.
Başkanlığımız, dünyada ve yakın coğrafyamızda ortaya çıkan gelişmeler doğrultusunda hizmet anlayışını sürekli yenileme çabası içerisindedir. Son dönemlerde üstlendiği misyon ile sadece ülke coğrafyasında değil, başta İslam dünyası olmak üzere topyekûn insanlık âleminin düçar olduğu manevi problemleri çözüme kavuşturabilme gayreti içerisinde olan Başkanlığımız, sunduğu hizmetlerle mazlum coğrafyalarda da bir umut ve sevgi eli olmuştur.

Başkanlığımız din, dil, ırk, renk, bölge ve coğrafya ayırımı yapmaksızın dünyanın neresinde bir insanlık dramı, acı ve gözyaşı varsa orada yer alarak insanların acılarını paylaşmaya ve sıkıntılarını gidermeye gayret göstermektedir. Bu bağlamda geçtiğimiz yıl içerisinde Somali’de yaşanan açlık ve kıtlık felaketiyle ilgili Başkanlığımızın düzenlediği kampanyalar ve bu kampanyalara milletimizin gösterdiği teveccüh ve uzattığı yardım eli zikre değerdir.

Başkanlığımızın milletimiz nezdindeki saygınlık ve etkinliğini artırmak, din-i mübin-i İslam’ın rahmet yüklü mesajlarını toplumumuza ve tüm insanlığa ulaştırmak, teşkilatımıza yeni ufuklar ve derinlikler kazandırmaya çalışmak bütün görevlilerimizin öncelikli hedefi olmalıdır.
Bu vesileyle kuruluşunun 88. yılında başta ülkemizin en ücra köşesinde görev yapan mihrap görevlisinden Diyanet İşleri Başkanlarına; vaiz ve müftülerimizden merkez, taşra ve yurt dışında görev yapan ve kurumun bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese medyun-i şükran olduğumu ifade ediyor; ebediyete göçenlere Cenab-ı Hak’tan sonsuz rahmetler diliyor; hayatta olanlara da sağlık, mutluluk ve başarılar niyaz ediyorum.