Makale

VAHYİN AYDINLIĞINDA YÜRÜMEK

KİTAPLIK

VAHYİN AYDINLIĞINDA YÜRÜMEK

PROF. DR. İBRAHİM HİLMİ KARSLI

Muhammed Kâmil YAYKAN

CENAB-I Allah, insanoğlunu eşref-i mahlukat olarak yaratmıştır. Bu yüzden insan; yaratılmışların en şereflisi, en hayırlısı, en ahlaklısı ve dolayısıyla en akıllısı olandır. Ancak nisyan sahibi insan kendini yaratan Rabbine verdiği sözü hep unutmuş, gaflet ve dalalet içinde boğulmaya başlamıştır. Ancak yarattıklarının içinde en çok insanı seven Allah, insanoğlunun kötü gidişatını engellemek için peygamberler göndermiştir.
Bir buyruk veya düşüncenin Allah tarafından peygamberlere bildirilmesi anlamına gelen vahiy, insanlığın selameti için uyulması gereken ilahî kurallar bütünü olarak da adlandırılabilir. Vahiy, Allah’ın kutlu sözleri, insanlığın aydınlanması için peygamberler vasıtasıyla biz beşere ilettiği her biri birbirinden kıymetli mesajlarıdır.
Bu mesajların insanlara daha sağlıklı ulaşabilmesi ve insanların da bu mesajları daha iyi algılayabilmesi için çeşitli metotlar geliştirilmiş ve günümüzdeki adıyla tefsir usulü geleneği başlatılmıştır. Tefsir usulü ile Allah’ın kutlu mesajları olan ayet-i kerimelerin çeşitli açılardan analizi yapılarak insanın nisyandan, bencillikten ve aşırılıktan kurtulması çabası güdülmüştür.
Dergimizde bu ay Kur’an ile çağdaş okuyucu arasından bir köprü kurma gayesiyle Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı tarafından kaleme alınan “Vahyin Aydınlığında Yürümek” isimli kitabımızı tanıtıyoruz.
Kitap, dergimizde Kur’an-ı Kerim ayetlerini açıklama ve bu ayetlerin anlaşılırlığını arttırma çabası ile hazırladığımız “Vahyin Aydınlığında” köşemizde Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı tarafından Mayıs 2009’dan Haziran 2015’e kadar yazılan tefsir yazılarının birleştirilmesi; bu yazıların yeniden gözden geçirilmesi ve içeriklerinin de güncellenmesi ile oluşturulmuş bir kitap olarak karşımıza çıkıyor.
Kitapta yer alan yazılar kısa, kolay okunabilir ve rahat anlaşılabilir bir üslupla yazılmasına rağmen içeriği ve ilettiği mesajları bakımından oldukça kıymetli. Çünkü bu yazılar genel olarak insanların güncel ve temel sorunlarına değinerek Kur’an, iman, ibadet, ahlak, sosyal hayat, insan ve aile konularında bizlere Kur’ani çözümler getirmeye çalışıyor ve okuyucuyu doğru olana yönlendirme amacı güdüyor.
Kitabımız bir ön söz ve konuların ayrı ayrı tasnif edildiği beş ayrı bölümden oluşuyor. Ön sözde yazarımız Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, kitabın yazılış gayesini ve kitabı hazırlarken nasıl bir yol izlediğini biz okuyuculara aktarıyor.
Kitabın ilk bölümü olan “Kur’an’ın Anlamı ile Buluşmak” başlıklı bölümde yer alan 11 yazıda genel olarak Kur’an-ı Kerim ayetlerinin perspektifinden Kur’an’ı anlatmaya çalışıyor yazarımız bize. Bir şifa kaynağı, çağları aşan bir mesaj, insanlığa verilen en büyük müjde olan Kur’an-ı Kerim’in günümüz dünyasında anlaşılabilmesi için oluşturulmuş yazılar kitabımızın bu ilke bölümünde karşımıza çıkıyor.
23 yazıdan oluşan “Asıl Savaş İçimizde” başlıklı ikinci bölüm, insanlığın aslına rücu etmesi ve içine düştüğü gafletten uyanması gayesi ile gönderilmiş ayet-i kerimelerin anlatımı ile oluşuyor.
Kitabın hacimce en kapsamlı olan ve 28 yazıdan müteşekkil üçüncü bölümü ise “Hayata Kulluk Mührünü Vurmak” başlığını taşıyor. Başlıktan da anlaşılacağı üzere salih bir kul olarak hem dünyasını hem de ukbasını imar etmeye çalışan bir Müslüman’ın üzerine düşen görevleri içeren bu bölümde yaşama dair pek çok başlıkla ilgili önemli sorular cevaplanıyor.
“Din Adamlarının Yozlaşması” isimli dördüncü bölümde de yazarımız kaleme aldığı 7 yazıda, gerçek ve halis bir din adamının nasıl olması gerektiğine dair Kur’an’daki ayetleri tahlil ediyor.
Son bölüm ise toplumun en temel yapıtaşı olan aile konulu ayetleri içeriyor. “Aile: Allah’a Çağıran Mektup” başlıklı bu bölümde ise beş yazı yer alıyor. Bu yazılarda da zahmet değil rahmet kaynağı olan ailelerimizin sağlıklı ve huzurlu günlere ulaşabilmesi için gerekli olan hasletler dile getiriliyor.
Her biri birbirinden önemli 74 konuda yazılan ayet yorumları ile oluşturulmuş “Vahyin Aydınlığında Yürümek” isimli kitap Kur’an-ı Kerim’i ve içerdiği mesajları doğru algılayabilmek için yazılmış bir eser hüviyeti ile karşımıza çıkıyor.
İyi okumalar…
(Vahyin Aydınlığında Yürümek, Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2015, s. 455.)