Makale

EDİTÖRDEN

EDİTÖRDEN


Son yıllarda bilim ve teknoloji alanında yaşanan baş döndürücü gelişmeler insanlığa yepyeni imkânlar sunmaktadır. Hızlı iletişim ağları sayesinde ülkeler, hatta kıtalar arasında ekonomik, finansal, kültürel, sosyal, bilişsel alış verişler yapılabilmekte, yüksek erişim vasıtalarıyla devasa hacimli bilgi terminallerinden ihtiyaç duyulan veriler kolayca alınabilmektedir. Tarihin hiçbir döneminde bilgiye ulaşmak bu kadar kolay, iletişim kanalları bu kadar zengin ve çeşitli olmamıştır. İnsanlar dünyanın neresinde olursa olsun, artık gelişmelerden anında haberdar olabilmekte, dünyanın bir ucunda yaşanan bir hadiseden dünyanın öbür ucundaki insanlar anında ve rahatlıkla haberdar olabilmektedirler.

Bugün uydular, bilgisayarlar, cep telefonları, internet sunduğu hizmetlerle bilgiyi yanı başımıza getirmiştir. Dünyaya açılmayı, bilgiye süratle ulaşmayı ve bilgi ile bütünleşmeyi sağlayan bu süreçte hiç kuşku yok ki ‘internet’in getirisi büyüktür. Şu da herkesin kabul edeceği bir gerçek ki, insanlığın yararına olan her yeni bilimsel gelişme değerlidir ve övgüye layıktır. Ancak tekniğin ve bilimin elde ettiği veriler, insanlığa sağladığı fırsatlar yanında, yerel/ulusal ve moral değerlere verebileceği olumsuzluklar açısından da bir değerlendirmeye ve denetime tabi tutulmalıdır. Olumlu yönde kullanıldığında internet, araştırma yapan herkese çok büyük kolaylıklar sağlayan, özellikle de çocuk ve gençlerin zihinsel ve tecrübî gelişimine katkı yapan, yeni bilgi denizlerinde kulaç attıran, yeni düşünce ufuklarına yelken açtıran, aynı zamanda bilgisayar becerilerini geliştiren önemli bir araçtır. Bu konuda ebeveynlere düşen en önemli görev, kullanımı sonsuz, uçsuz bucaksız bu sanal dünyada çocuklarının kaybolmadan ve yolunu şaşırmadan yolculuk yapmalarına yardımcı olmaktır.

Bu sayıda gözlemlerimiz, okuyucularımızdan gelen talepler ve bu alanda yaşanan sorunlardan hareketle “internet” konusunu çeşitli yönleriyle ele aldık. Çocuklarımızın ve gençlerimizin interneti daha iyi nasıl kullanabilecekleri konusunda uzmanların yaklaşım, tavsiye ve tespitlerini sunmaya çalıştık. Bir taraftan bilgi akışını çok hızlı şekilde bireye ulaştırırken, diğer yandan kontrolsüz bilgi girişiyle özellikle çocukları ve gençleri malumat yığını içerisinde bocalatan, bazen çok önemli vakitlerini boşa harcatan, değerlerinden uzaklaştıran, kimi zamanda da yollarını şaşırtıp sıkıntılarla yüz yüze bırakan bu iletişim aracının, özenle ve dikkatle kullanılmadığında nasıl olumsuzluklara neden olabileceğini gözler önüne sermeye gayret ettik. Şüphesiz amacımız interneti bütünüyle zararlı ilan edip deyim yerindeyse internete savaş açmak değil, internetin doğru kullanımına yardımcı olmak ve gelmesi muhtemel zararlarından özellikle gençlerimizi korumaya yardımcı olmaktır. Hazırladığımız bu dosyada konuya ilişkin uzman yaklaşımlarının faydalı olmasını diliyor, tavsiyelerinin dikkate alınacağını ümit ediyorum.

Dergimizi ilginize sunarken, her seviyede insanın aklına ve gönlüne hitap eden, anlayarak okunduğunda ve üzerinde düşünüldüğünde kendisini okuyana açan Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’in indirildiği; iç âlemimizi zenginleştiren manevi değerlerin öne çıktığı; bireysel ve sosyal hayatımıza canlılık kazandıran sayısız güzelliklerin yaşandığı rahmet ve mağfiret ayı Ramazan’ın gönüllerimize huzur, yuvalarımıza saadet, hanelerimize bereket, ülkemize ve İslam âlemine nihayetsiz hayırlar getirmesini ve insanlığın barışına vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. Ramazan ayınız mübarek olsun.