Makale

EDİTÖRDEN

EDİTÖRDEN

Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşundan itibaren hizmetlerini sağlıklı dinî bilginin yol göstericiliğinde gerçekleştirmeyi önemsemiştir. Daha kuruluşunun ilk yılında merhum Ahmet Hamdi Akseki’nin Ahlak Dersleri adlı eseriyle başlattığı yayın faaliyetlerini zaman içerisinde basılı, süreli, sesli ve görüntülü yayınlarla zenginleştirmiş ve toplumu daha etkin bir şekilde aydınlatmanın gayreti içerisinde olmuştur. Bugün ulaştığı yayın sayıları ve yayın çeşitliliği ile dinî yayıncılık alanında önemli bir mesafe almıştır.
Başkanlık, kuruluş tarihi olan 1924 yılında başlattığı yayın faaliyetini 1956 yılında “Diyanet İşleri Reisliği Mecmuası Ramazan Nüshası” (Diyanet İlmi Dergi), 1968 yılında Diyanet Gazetesi, 1971 yılında Diyanet Çocuk Dergisi ile zenginleştirmiştir. İlmi Dergi ile akademik camianın bilimsel birikimlerini hizmet alanlarına taşıyan Başkanlık, Çocuk Dergisi ile geleceğimiz olan çocukların seviyelerine uygun, alan uzmanlarının kalemiyle hazırlanan dinî bilgilerle tanışmalarını, hem eğlenmelerini hem de öğrenmelerini hedeflemiştir.
Diyanet Gazetesi adıyla yayın hayatına başlayan, 1991 yılından itibaren yeni içeriği ve zengin görselliği ile yayınını sürdüren Diyanet Aylık Dergi, başlangıcından itibaren gerek personelin mesleki açıdan gelişmelerinde gerekse ülkemizin en uç noktalarında hizmet veren Başkanlığımızın, personeliyle kurumsal iletişimi sağlamasında oldukça etkili olmuştur. Aylık Dergi her yıl okuyucuya daha iyi bir hizmet vermek amacıyla hep yenilenme çabası içinde olmuştur. Günümüzde aile konusunda yaşanan problemleri dikkate alan Başkanlığımız, 2013 yılından itibaren Aylık Dergi’yi “Aile” ekiyle daha da zenginleştirmiştir.
Dergicilik azim, sabır, gayret ve günceli takip ister. Aylık Dergi, yayın hayatına başladığı günden itibaren mütevazı ancak kararlı ve istikrarlı duruşuyla hep Kurumun sesi olmuştur. Kendi kulvarında her türlü zorluğa rağmen ayakta kalabilmeyi başarmış, taşradaki personelimizin gözü, kulağı, vicdanı olmuştur. Ülkemizdeki süreli yayın geçmişine bakıldığında 300 sayıya ulaşan ve yaklaşık yarım asır ayakta kalabilen dergi sayısının oldukça sınırlı olduğunu belirtmek gerekir.
Toplumu din konusunda aydınlatmakla görevli olan Diyanet İşleri Başkanlığımız basılı ve süreli yayınlar yanında radyo, televizyon alanında da mevcut imkânlarını geliştirme ve uluslararası ölçekte etkin bir din hizmeti sunmanın gayreti içindedir.
Bu ay, büyük bir sevinçle ve gururla hazırladığımız 300. sayıyı beğeninize sunuyoruz. Dergimiz anısına “Dergicilik ve Diyanet Aylık Dergi”merkezli hazırladığımız bu özel sayı, “Dinî Yayıncılık Bağlamında Başkanlık Yayınları” başlıklı yazıyla başlıyor. Dr. Mehmet Bulut ise “Kuruluş Yıllarında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Yayın Hizmetleri” adlı makalesinde Başkanlığımızın Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki yayın faaliyetlerini dile getirdi. Kamil Büyüker, “Mecmua’dan Dergi’ye -Sırat-ı Müstakim’den Diyanet’e- Süreli İslami Yayıncılığa Dair Notlar” isimli yazısında süreli yayıncılık hizmetinde bulunan dinî dergileri konu edindi. Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanı Dr. Faruk Görgülü de “Dinî Dergicilik ve Süreli Yayınlarımız” adlı makalesinde Başkanlığımızın dergicilik faaliyetinin dününü ve bugününü sizlere aktardı. Dergimizin koordinatörlerinden Dr. Lamia Levent Abul “Diyanet Gazetesi’nden Diyanet Aylık Dergi’ye” başlıklı makalesinde yayıncılık faaliyetimizin 68-91 yılları arasındaki serencamından bahsetti. Yine koordinatörlerimizden Ali Aygün ve Muhammed Kâmil Yaykan elinizdeki derginin hazırlık ve baskı sürecini “Bir Derginin Hikâyesi” yazısıyla tahkiye etti. Dr. Elif Arslan “Mütevazı Bir Aile Mektebi: Diyanet Aile Dergisi” yazısı ile dergimizle size sunulan Aile ekini anlattı. Diyanet İşleri Eski Başkan Yardımcısı Halit Güler “Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Gayret ve Samimiyet” yazısıyla yayın çalışmalarımızı değerlendirdi. Dini Yayınlar Eski Daire Başkanı Abdullah Ceyhan da “Diyanet ve Aylık Dergi’nin 300. Sayısı Üzerine” başlıklı yazısıyla duygu ve düşüncelerini bizimle paylaştı.
Bu sayıda ayrıca, eğitim merkezi müdürlerimizden müftülerimize, imam-hatiplerimizden Kur’an kursu öğreticilerimize kadar Başkanlığımızın değişik kademelerinde görev yapan pek çok din gönüllümüzün de Diyanet Aylık Dergi hakkındaki görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz.
Sizleri Aylık Dergi merkezli hazırladığımız “Özel Sayı” ile baş başa bırakırken, Başkanlığımızın kuruluşundan bugüne kadar, yayının mutfağından yazarlarımıza ve ülkemizin her bir köşesindeki personelimize ve okurlarımıza varıncaya kadar emeği, alın teri, fikrî çabası olan, katkılarıyla ve manevi destekleriyle yayınlarımızın bugünlere gelmesini sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Bu hizmetleri başlatan ve bugünlere getiren bütün hocalarımıza ve personelimize şükran borçluyuz. Ebediyete göçenleri rahmetle anıyoruz. Nice 300 sayılarda buluşmak dileğiyle...

Dr. Yüksel Salman