Makale

DUA

DUA

Prof. Dr. İskender PALA

Amin! Ey varlığın Aziz ve Kerim olan Rabbi/Amin! Ey âlemlerin Rahman ve Rahim olan Rabbi!.. Habibineyüz bin kere yüz binlerce salat olsun, selam olsun diyerek / Dua dua, amin amin, naat olsun kelam olsun diyerek...
İlahî!... Meleşen kuzular aşkına /yürekte sızılar aşkına... Süt kesilmiş bebeler için / sütü çekilmiş nineler için... Yücelerden yüce olan babına geldik, rahmetini istemeye cenabına geldik:
Medet; ey eşi benzeri olmayan ilahımız /imdat, ey şah damarımızdan yakın Allah’ımız. Açtık ellerimizi, kullarına ihsanın boldur diyerek /Açtık kalbimizi, Sana giden yol en doğru yoldur diyerek. Gören Sensin, veren Sen /alan Sensin, satan Sen.
Azametin ve kudretin hakkı için; mahlukata şefkatin hakkı için... Adını andık ve nuruna durduk/günahkâr ellerimizle, huzuruna durduk. Kulluğunu istiyoruz, kulluktan utandırma bizi / kulluğunda olmaktan asla usandırma bizi!
Sanadır ilticamız, milletin felaketinden / Sanadır sığınmamız hainin hıyanetinden. Hasretini yaşatma bize ay yıldızla hilalin / Yokluğunu gösterme hürriyet ve istiklalin. Helak edici işlere bulaştırma müminleri /yanlış yolda menzile ulaştırma hainleri. Koru bizi her türlü meşakkat ve afetten / amellerin en kötüsünden; vatana ihanetten. Can alıcı zalime merhamet etme ya Rab/kardeşine vuranı cennete iletme Ya Rab. Ülkemize göz dikeni gözlerinden et Allah’ım / milletimize dil uzatanı sözlerinden et Allah ’ım. Her türlü şerden emin kıl istikbalimizi /Masumların üstünde bırakma vebalimizi. Evine ateşler yağsın gaflet ve dalalettekilerin / Çorak tarlalara uğrasın yolu nankör ve hıyanettekilerin.
Ey Hâ-Mim, Tâhâ ve Yâsîn’lerin Rabb’i / ey, meleklerin, insanların ve cinlerin Rabb’i... Karanlık düşüncelerinden kurtar bizi karanlık adamların / İçerde ve dışarda plan üstüne plan kuranların. Tekbir aşkına duy bizi, kabul eyle namazları /Hileleriyle birlikte kahret bütün hilebazları. Sabahı gelmeyen geceleri bir daha yaşattırma Rabbim / Çıldırmış tetiklerden masumlara kurşun attırma Rabbim. Milleti birbiriyle tekrar sınandırma ilahi, fitne ateşinde bizi bir daha yandırma İlahi. Dostlarımızı yerindirip düşmanları sevindirme Allah’ım/ Zalimi sevindirip mazlumu yerindirme Allah’ım... Huzurumuzu bozmak isteyenlere çatılsın bütün kaşlar. / Milletin sahipleri önünde eğilsin bütün başlar... Kötü emel besleyenlerin bağla bütün yollarını / aydınlığa çıkar nurunla hâlâ uyuyan kullarını.
Allah’ım!.. Sen vermezsen eğer, verecek yoktur bize / Sen bizi uyandırmazsan, batıllar çoktur bize. Hayrı göstermezsen eğer, biz göremeyiz /kapıları açmazsan Sen, biz giremeyiz. Varlığına inandık, birliğine inandık / Sana sığındık ve Sana güvendik. Rahmetin boldur diye umudumuz çoğaldı / gazabından geriye bir tek o umut kaldı. Umudumuzu tükendirme ilahî/el ovuşturanlara bizi yendirme ilahî! İşlediğimiz hatalar yüzünden helak etme bizi ya Rab; içimizdeki fitnelerle helak etme bizi ya Rab. Rahmetini kesme üstümüzden / yardımını eksik eyleme bizden. Yurdumuzdan nimetini alma / Vatanımıza hainleri salma. Sevgileri üstümüze yağmur eyle, gönülleri güzellikte mamur eyle. Fitneyi arındıracak bir emel tut bize / ve huzur ver şu cennet ülkemize. Milletimizin güvenini kâim eyle / şeytanı bağla, dostlukları dâim eyle. Sökülsün kalbimizden kötülük ekinleri / Arıtıver ruhumuzdan öfkeleri kinleri. Tasasını çektiklerimizden bizleri emin eyle; gelecekte rehberimizi bayrak eyle din eyle. Adaletten bizi saptırma Ya Rabbena / Kurunun yanında yaşı yaktırma ya Rabbena.
Ey her şeyi hikmetiyle var eden Allah’ımız! Hikmetinle duran dağlar ve dönen gökler hakkına; kudretinle gece ve gündüz insanı tutan yer hakkına. Eksikten eksik kelimelerimiz ve aciz dilimizle; kararan gönüllerimiz ve cüretle açtığımız elimizle... Rahmetini istedik, şefkatini istedik. Sen ne güzel Mevlâ, ne güzel yardımcısın. Rahmetini kesme üzerimizden diye yalvardık, merhametini esirgeme bizden diye yalvardık...
İcabet eyle Allah’ım!
İcabet eyle Allah’ım!
İcabet eyle Allah’ım!..