Makale

HİCRİ YILBAŞI VE MUHARREM HİLÂLİ

HİCRİ YILBAŞI VE MUHARREM HİLÂLİ

Muharrem ayı; Hicri takvimin 1. ayıdır. Hicri Takvim Hz. Ömer döneminde Hicretin 16. yılında kabul edilmiştir. Hz.Peygam- berin Mekke’den Medine’ye hicret ettiği yılın ilk ayı olan Muharrem ayının 1. gününün rastladığı 16 Temmuz 622 tarihi olarak başlatılır.
29 Ocak 2006 Pazar günü Greenwich saatiyle 14.16’da İçtima, 30 Ocak Pazartesi günü 02.07’de Ru’yet olacak, hilal ilk defa Büyük Okyanusta Pitcairn adalarından itibaren görülmeye başlayacaktır.
Muharrem ayının İçtiması 29 Ocak Pazar ile Ru’yeti 30 Ocak Pazartesi gibi ayrı-ayrı günlere rastladığı için İçtimai esas alıp, İçtimai takip eden günü Kameri aybaşı kabul eden bazı İslam ülkeleri 30 Ocak Pazartesi, Peygamberimizin hadis-i şerifi mucibince Ru’yeti takip eden günü Kameri aybaşı kabul eden Türkiye gibi diğer İslam Ülkeleri 31 Ocak Salı günü Muharrem ayına başlayacaklardır.
İçtima günü olan 29 Ocak Pazar günü ay güneşten Ankara’da 15, Mekke’de 5 dakika önce batmak- uFiiKoonEMi ta ve güneş battığı anda hilâl, Ankara’da 2B19’, Mekke’de 1e08’ ufkun altında, bulun- ~ duğundan Ankara ve Mekke’den hilâl görülemeyecektir. Hilâl görüle- memesine rağmen, İçtimai esas alan ülkeler hilal görülmüş gibi 30 Ocak Pazartesi günü Muharrem ayına başlayacaklardır.
Ru’yet günü olan 30 Ocak Pazartesi günü ay güneşten Ankara’da 66, Mekke’de 64 dakika sonra batmakta ve güneş battığı anda hilal, Ankara’da 9-55’, Mekke’de 12-30’ ufkun üstünde bulunduğundan ve o saatte ayın parlaklığı güneşin ışınlarından daha kuvvetli olduğundan hilal Ankara ve Mekke’den net olarak görülebilecektir.
31 Ocak Salı Muharrem ayının 1. günü, dolayısıyla Hicri Yılbaşı, 09 Şubat Perşembe günü de Aşure günü olacaktır.