SAHABE HATIRALARI

Zeynep Feyza AKKAYA

Peygamber Efendimize gösterdikleri bağlılık ve teslimiyetleri ile tanınmış, Yüce Allah’ın indirdiği son dinin ilk inananları olma şerefine erişmiş kutlu bir nesil... Allah Resulü’nün kıymetli yol arkadaşlarıdır ashab-ı kiram.

Ümmetin göz aydınlığı sahabe neslini daha iyi anlamak, onların yaşantısında Hz. Peygamber’in örnek yaşantısına dair izler bulabilmek için yazılan Sahabe Hatıraları isimli eser, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları arasında yerini aldı. Kitap, Elif Erdem, Hale Şahin ve Rukiye Aydoğdu Demir tarafından 2013-2016 yılları arasında Diyanet Aile Dergisi’nde, anlaşılır ve akıcı bir üslupla kaleme alınan yazılardan oluşuyor. Ön sözünde de işaret edildiği üzere ilmî hassasiyeti elden bırakmadan geniş bir okuyucu kitlesine hitap etmeyi amaçlayan kitap, okuyucuyu Allah Resulü ve kıymetli yol arkadaşlarının dünyasına daha yakından şahit olmaya davet ediyor. Okuyucuyu asr-ı saadet dönemine uzanan bir yolculuğa çıkaran bu çalışma, Allah Resulü ile sahabenin hatıralarına şahitlik ediyor. Eserde, birbirinden kıymetli otuz yedi sahabenin hayatı ele alınıyor ve onların örnekliği ön plana çıkarılıyor.

Tüm mal varlığını infak ederek kendisine sadece Allah ve Resulü’nü bırakan, onun yol arkadaşı Hz. Ebu Bekir (r.a.); Resullüllah’ın iki kızıyla evlendiği için “iki nur sahibi” (zinnureyn) sıfatıyla anılan Hz. Osman; Hz. Peygamber’in saadet vesilesi, vahiy geldiğinde onu sakinleştiren ve ona ilk inanan Hz. Hatice (r.a.); babasına bağlılığı ve düşkünlüğü sebebi ile “babasının annesi” olarak da bilinen kızı Hz. Fatıma; Allah Resulü’nün ağzından çıkan her sözü emanet olarak kabul eden Hz. Aişe (r.a.); Peygamber Efendimizin mübarek ağzından dökülen “Hayber’in fethine mi sevineyim yoksa Cafer’in dönüşüne mi!” sözlerinin muhatabı Cafer b. Ebu Talip (r.a.); Allah Resulü’nün gece koruması, gündüz gölgesi, gür sesiyle okuduğu ezanlarla cahiliyenin karanlığını aydınlığa çeviren Bilal-i Habeşi (r.a.); Hz. Peygamber’e imamlık yapma şerefine erişen, varlık ve yokluğun yalnızca imtihan, asıl olanın ise ahiret yurdu olduğu şuurunda olan Abdurrahman b. Avf; her hâliyle ümmet-i Muhammed’e, bedensel engelin ne fikir beyan etmeye ne de toplumda görev almaya engel olduğunu gösteren İbn Ümmü Mektum (r.a.) ve daha niceleri…

Hz. Peygamber’in güzide ashabına olan muhabbeti perçinlemek ve bu vesileyle de Allah Resulü ile kurduğumuz gönül bağlarını sağlamlaştırmak amacıyla kaleme alınan bu kıymetli eseri okuyucularımızın istifadesine sunuyoruz.