Makale

KUDÜS MUKADDES MİRAS

KUDÜS MUKADDES MİRAS

Zeynep ÇELİK

Bir şehir, en yüce payeyi ancak ilahi vahyin dilinden alabilir. Kudüs de Mescid-i Aksa’yı bağrında taşımış, ilahi vahiy ile değer bulmuş mübarek mekânlardan biridir. Cenab-ı Hak, Mescid-i Aksa ve çevresini mübarek kılmış, ilahi kelamda Kudüs’ü mukaddes toprak olarak zikretmiştir. Fakat Müslümanların himaye ve yönetiminden çıktıktan sonra Kudüs; acının, kederin, mağduriyetin merkezi hâline gelmiştir. Dinî ve tarihî değeri olan bu kadim şehrin talihi son yüzyılda hiç gülmemiş, toprakları işgal edilmiş, abluka altına alınmış ve sadece insanlar değil şehir de büyük bir haksızlığa uğramıştır. Bugün bile dünyanın gözleri önünde sürüp giden vahşet, Kudüs’ün hâlen daha içimizde kanayan bir yara olduğunu göstermekte. Sadece Müslümanların değil, Hristiyanların ve Yahudilerin de ortak geçmişine ev sahipliği yapan şehir, gelecek kutlu günlerini bekliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu hassasiyetle Kudüs için pek çok özel dosya hazırladı ve birbirinden kıymetli kalemlerin elinden yazılar Diyanet dergilerinde neşredildi. İnsanlığın mukaddes mirası Kudüs için Başkanlığımızın süreli yayınlarından Diyanet Aylık Dergi’de yayımlanan makaleler bir araya getirilerek Kudüs Mukaddes Miras adıyla kitaplaştırıldı. Eser, Kudüs’ün tarihini, dinî veçhesini, mabetlerini ve bilhassa yaralarını ortaya koydu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın çerçeve metnini yazdığı eser, 14 makaleden oluşuyor. Erbaş, Hz. İbrahim’den, Hz. Süleyman’a kadar nice peygamberin tevhit mücadelesine şahit olan Kudüs’ün Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler için önemini vurguladı. Müslümanların himayesinde olduğu dönemde şehirde üç dinin de mabetlerinin bir arada bulunduğu ve her dinin müntesiplerinin huzur ve güven içinde yaşadığını vurgulayan Erbaş, son yüzyılda Kudüs’te yaşayan zulümlere dikkat çekti.

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, “Müslümanların İlk Kıblesi Mescid-i Aksa ve Mübarek Şehir: Kudüs” yazısında Kudüs’ün dinî ve tarihî önemine değindi. Prof. Dr. Muammer Erbaş, “İslam Medeniyetinin Başkentleri: Mekke, Medine ve Kudüs” yazısında ilk kıblemiz Kudüs’ün Müslümanlar nezdindeki değerini kaleme aldı. Ahmet Belada, Kudüs’ün tarihî serencamını anlatarak Kudüs’te Yahudi devletine giden yolun taşlarının nasıl döşendiğine atıfta bulundu. Tarihçi Yazar Nermin Taylan, “Müminin Sınav Kâğıdı Kudüs” yazısıyla Müslümanları ezelî imtihanı olan Kudüs meselesini gündeme taşıdı. Dr. Erdal Kılıç Kudüs’te Osmanlının izlerini sürdü.