Makale

Bilişİm Çağında İNSAN DİN VE DİYANET

Bilişİm Çağında
İNSAN DİN VE DİYANET
Mustafa Mirza DEMİR
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın kaleme aldığı yazılardan oluşan Bilişim Çağında İnsan Din ve Diyanet adlı çalışma Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları arasında yerini aldı.
Hayatın her alanında hızlı ve köklü dönüşümler yaşıyoruz. Ulaşım, bilişim ve iletişim teknolojilerinin süratli bir şekilde geliştiği bu zamanda birçok yenilik ve kazanımla birlikte modern çağın getirdiği bazı problemler var. Bilgi kirliliğinin artmasıyla birçok kavramın karmaşık hâle gelmesi ve günümüz insanının giderek yalnızlaşması da çağımızın sorunlarından. Sözünü ettiğimiz eser, taliplisini bu zor süreçte iyiye, doğruya, İslam’ın telkin ettiği güzel ahlaka ve sahih bilgiye ulaştırmayı amaçlıyor. Yüce Yaradan’ın vahyettiği Kur’an ve Hz. Peygamber’in sünneti ekseninde güncel krizlere çareler arayan kurtuluş reçetesi niteliğinde yazılardan oluşuyor. Nitekim yüce dinimiz İslam, dünyada iken huzura, ahiret hayatında ise kurtuluşa erebilmemiz için Allah tarafından bütün insanlığa gönderilen bir yaşam biçimidir. Sadece söylem ve teoriden ibaret değil iyiliğin ve güzelliğin, ilmin ve ahlakın her çağda kullar üzerinde tezahürünü hedeflemektedir. Eserin temel dayanağını da bu ilkeler oluşturuyor.

Bilişim Çağında İnsan Din ve Diyanet, tefekkür, tevhid inancı, güzel ahlak, helal kazanç, ihsan şuuru, infak ve sorumluluk bilinci gibi kavramları ayrı ayrı başlıklar altında değerlendiriyor. Varoluş amacımızı, yaratıcımıza, kendimize, çevremize ve tabiata karşı vazifelerimizi hatırlatırken bunu da açık ve anlaşılır bir üslupla ortaya koyuyor. Dijital çağın getirdiği sorun ve sorumluluklar gibi güncel ve toplumsal meselelerden tövbe ve nefis mücadelesi, namaz ve kulluk gibi inanç ve ibadet hayatımıza dair yazılarla okuyucuya ışık tutuyor.

Eserde yer alan diğer bazı başlıklar şunlar: Ramazan ve Oruçla Diriliş, Teslimiyetin Nişanesi Kurban, Kitap Okuma Üzerine, Peygamberimiz ve Gençlik, Vakıf Medeniyeti, Gençlik ve İstikamet, Tarih Bilinci, Medeniyet Krizi, Cami ve Hayat, Musibetler Karşısında Mümince Tavır, 15 Temmuz İhaneti, Salgınla Sınanan İnsanlık, Sosyal Medya Ahlakı, Su ve Temizlik Medeniyeti, Ekoloji ve Ahlak, Tüketim ve İsraf, Müslümanlar ve Dünyevileşme, Şiddet ve Merhamet…

Yunus Emre, Mehmet Âkif Ersoy, Fuat Sezgin ve Ahmet Hamdi Akseki gibi isimlerin ve onların dine, edebiyat ve bilime, kültür ve medeniyetimize olan katkılarının yanı sıra fikirleri ve mücadelesiyle İslam dünyasına yeni bir soluk getiren Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç de unutulmamış. Ayrıca Kudüs, Ayasofya, Kerbela ve Yemen gibi her daim güncelliğini koruyan kadim meselelerimizin de asla göz ardı etmememiz gereken ortak paydalarımız olduğunu hatırlatıyor hikmetli ve vefa yüklü satırlarında…

Hasılıkelam, bilişim çağıyla da ilintili olarak insanoğlunun çetin bir imtihana maruz kaldığı bu dönemde, insana, dine ve diyanete dair birçok meseleye ilmî, fikrî ve kalbî yaklaşımlarıyla siz kıymetli okuyucularımız için yeni ufuklar açacağına inandığımız bu kıymetli eseri istifadelerinize sunarız.