Makale

AİLE SIKÇA SORULANLAR

AİLE SIKÇA SORULANLAR

Zeynep Çelİk

İnsanlık tarihi aile kurumuyla başlar. Sağlam bir aile yapısı, birey için güven ve huzurun kaynağıdır. Sevgi ve hoşgörünün merkeze alındığı aileler sağlıklı toplumların da teminatıdır. Hem ferdî hem de içtimaî alanda aile, vazgeçilmez bir değerler manzumesidir. Ailenin sağlam temeller üzerinde inşa edilmesi ve varlığını devam ettirebilmesi için de birtakım ilkelere riayet edilmesi gerekir.

Sosyal ve kültürel değişimler aile kurumunu derinden etkilemiştir. Zaman zaman çözülmeler meydana gelmiş; aileler, karşılaştıkları problemlerle ilgili olarak profesyonel desteğe daha çok başvurmuştur. Bu destek kanallarından biri de hiç şüphesiz Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde kurulan Aile ve Dinî Rehberlik Bürolarıdır.

Aile ve Dinî Rehberlik Büroları, ailenin temellerinin atıldığı ilk andan başlayarak nişan, düğün, nikâh gibi törenlerde dikkat edilmesi gereken hususları, eşler arası hak ve sorumlulukları kendisine ulaşan danışanlara açıklamakta ve daha kurulma aşamasında oluşabilecek problemleri bertaraf etme noktasında katkıda bulunmaktadır. Yine ailenin kurulmasıyla birlikte aile bireyleri arasındaki ilişkilerin sağlıklı yürütülebilmesi için danışanlarına rehberlik etmektedir.

Türkiye’nin dört bir yanında faaliyetlerini yürüten Aile ve Dinî Rehberlik Büroları’na yöneltilen sorular derlenerek hem bu bürolarda hizmet eden görevlilerimizin hem de okurların istifade edebilmesi amacıyla Din İşleri Yüksek Kurulu’nun katkılarıyla Aile kitabı yayıma hazırlandı.

Aile kitabı evlilik öncesinden başlayarak evlilik, nikâh, mahremiyet, ailede çocuğun eğitimi gibi temel konuları da ihtiva eden altı bölümden oluşuyor. Birinci bölüm “Evlilik Öncesi”nde karşılaşılan temel meselelere değiniyor. Nişan merasimi ve nişanın bozulması durumunda ailelere düşen sorumluluklar ele alınıyor. “Nikâh ve Evlilik” bahsinde evliliğin dinî hükmü, evlilik ile ilgili temel meseleler, süt akrabalığı ve nikâha mani durumlar işleniyor. Her bölüm toplumda sıkça sorulan sorular dikkate alınarak oluşturulmuş, bölümlerde yanlış yahut eksik anlaşılmaya mahal vermeyecek şekilde sarih ve açık bir dille yazılmıştır.

“Ailede Mahremiyet ve Özel Hayat” ile “Eşler Arası İlişkiler” bölümlerinde eşler arasındaki mahrem meselelerden ekonomik yaşamlarına, mirastan sosyal hayata dikkat edilmesi gereken hususlar ve toplumda sıkça karşılaşılan problemlere yönelik çözümler yer almaktadır. Evlilik gibi boşanmanın da insani ve toplumsal bir gerçek olduğu idrakinden hareketle kitapta son bölüm “Boşanma ve Sonrası”na ayrılmıştır. Boşanmayla birlikte meydana gelen hukuki durumlar ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır.