Makale

TAKDİM - ÖZE DÖNÜŞ

TAKDİM
ÖZE DÖNÜŞ

Dr. Elif Arslan

İnsanı yoktan var eden, onu akıl ve irade nimetleriyle donatan Cenab-ı Allah, insana yaşamı boyunca karşılaşacağı güçlüklerin üstesinden gelebilecek, daima iyiye, daima doğruya meyledecek bir fıtrat da bahşetmiştir. Fıtrat, kulun Rabbine, yani yaratılış gayesine dönüş yolunda en değerli hazinesidir. Bu hazine korunmalı, modern çağın çarklarında öğütülmemelidir. Fıtratı zedelenmiş birey ne dünyada ne de ukbada huzuru bulabilir. Modern dünyanın getirdiği sahte meşguliyetler, yapay ilgiler, batıl inanışlar kimi zaman kulu yolundan, istikametinden, sorumlu yürüyüşünden alıkoyabilmekte, onun zihnini, kalbini ve davranışlarını zedeleyebilmektedir. Fıtrat yara almakta, insan yaratılış gayesinden uzaklaşmaktadır. Hâlbuki Müslüman birey, hayatının her anında öze, kulluğa, Rabbine, Rabbinin buyruklarına dönmek, böylece aldığı hasarları onarmak, iyileştirmekle mükelleftir.

Dünya hayatının geçiciliği düşünüldüğünde, sonsuz ahiret hayatına hazırlığın, akıl sahibi her insan için ne büyük önem taşıdığını görürüz. Yaşamın özünü kavramak, ebedî boyutunu daima hesaba katmakla mümkündür. Bu bakımdan öze dönmek ebedî hayatımızda bizi kazançlı çıkaracak eylem ve ibadetlere dönmek anlamına da gelmektedir.

Bu ay Diyanet Aile Dergisi olarak ramazan ayını fırsat bilip penceremizi içimize açtık. Dr. Lamia Levent Abul, “Öze Dönüş” yazısında, modern dünyanın getirdiği meşguliyetler içerisinde kendimize yabancılaştığımızı, kalbimizden, ruhumuzdan ve Rabbimizden uzaklaştığımızı, hayatın bir oyun ve eğlence olduğunu unutarak tek hakikatin bu dünya ile sınırlı olduğu yanılgısı içine düştüğümüzü belirtti. İnsanın her an, Rabbinin kâinatta cereyan eden ayetlerini görebilmesi için her şeyden önce biraz yavaşlamaya, durmaya ve durulaşmaya ihtiyacı olduğunu hatırlattı ve ekledi: “Mübarek ramazan-ı şerifte kalbimizi Rabbimize döndürelim. O’na müteveccih kalple ramazanın rahmet iklimini idrak etmenin zevkine varalım.”

Dr. Öğretim Üyesi Sema Çelem, “Ramazan ayı, insanlar için bir hidayet rehberi olan, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın delillerini içeren Kur’an’ın indirildiği aydır.” (Bakara 2/185) ayet-i kerimesinin yorumunu okurlarımız için kaleme aldı.

Kaan H. Süleymanoğlu, “Yaşamın Mimarı Ölüm Korkusu”nu yazdı: “Ölüm bizim sınırlı varlıklar olduğumuzu anlamamıza, tercihlerimizin önemini kavramamıza fayda sağlar. İnsanın ahlaki davranış sergilemesi, bu fark ediş esnasında gerçekleşir.”

Döndü Demirci, “Bu öyle bir gecedir ki hakkıyla idrak ve ihya edildiği takdirde bir insanın ömür boyu yapmış olduğu salih amellere bedeldir.” dedi ve Kadir Gecesi’nin bereketini bizlere müjdeledi. Bu ayki söyleşimizde “Göksel Baktagir ile Musiki Üzerine” konuştuk.

Hayatın İçinden, Kalbe Dokunan Hikâyeler, Onu Konuşalım ve daha pek çok bölümümüzle bu ay da dergimizi sizlerle buluşturmanın huzurunu yaşıyor, bu vesileyle Ramazan Bayramı’nızı en içten dileklerimle kutluyorum.