Makale

MEHMED ÂKİF ERSOY VE İSTİKLAL MARŞI’MIZ

MEHMED ÂKİF ERSOY
VE İSTİKLAL MARŞI’MIZ

Mustafa Mirza DEMİR

Kur’an Şairi, İstiklal Şairi, Millî Şair gibi unvanlarla anılan Mehmed Âkif, bu milletin dar boğazdan geçtiği buhranlı yıllarda, kalemi ve maneviyatıyla kendisini milletine adamış, gerek hissiyatı ve fikriyatıyla gerekse aksiyonerliğiyle Millî Mücadeleye âdeta manevi önderlik etmiştir. Âkif’in “Kahraman Ordumuza” ithafıyla kaleme aldığı bağımsızlığımızın destanı, vatan bütünlüğümüzün ve milletimizin inanç ve azminin bayrağı niteliğindeki İstiklal Marşı’mızın kabulünün 100. yılı münasebetiyle merhum istiklal şairimiz ve marşımızla ilgili eserler yayımlandı yıl içerisinde. Bunların arasında, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Mehmed Âkif Ersoy ve İstiklal Marşı’mız adlı kitap önemli bir yer tutuyor.

Birbirinden kıymetli yazarların kaleme aldığı on dört makaleden oluşan kitap, Âkif’in dönemi, hayatı ve edebî şahsiyetine ışık tutuyor; Millî Mücadele yılları, İstiklal Marşı’nın yazılış hikâyesi ve millî şairimizin dinî faaliyetleri gibi konuları bütün ayrıntılarıyla ve ilmî dayanaklarıyla okurun takdirine sunuyor. Tüm bu çerçevelerden bakıldığında alanında büyük bir boşluğu da dolduracağına inanıyoruz.

Prof. Dr. Mehmet Narlı “İstiklal Marşı’mızın Hikâyesi” adlı makalesine Marş Nedir? ve Türkler ve Marşlar başlıklarıyla genel bir giriş yaptıktan sonra İstiklal Marşı Yarışması ve Âkif’in yazdığı şiirin millî marş olarak kabul edilmesi sürecini derinlemesine işliyor. Meclise Sunulan Diğer 6 Şiir, İstiklal Marşı Besteleri ve Yeni İstiklal Marşı Arayışları başlıklarını da atlamamış elbette. Araştırmacı yazar Beşir Ayvazoğlu, “Âkif, iyi gün dostu herifler ve yardakçı güruh dediği dalkavuk tabiatlı adamlardan nefret eder, onlardan ne kadar mümkünse uzak durur, dostluk edeceklerinde her şeyden önce ‘adamlık’ arardı…” ifadeleriyle muhtelif hatıralardan da yararlanarak kaleme aldığı “Mehmed Âkif’in Dostları ve Dostluk Anlayışı” makalesiyle esere katkıda bulunuyor.

“Mehmed Âkif’te Medeniyet ve Terakki” makalesinde Prof. Dr. Alâattin Karaca, Âkif’in medeniyet ve terakki anlayışını, Batı’ya ve Avrupa’ya bakışını etraflıca irdelerken Dr. Âlim Kahraman ise “İstiklal Marşı’ndaki Dinî ve Millî Ögeler” başlıklı yazısında Âkif için pek kıymetli olan şehadet, ezan, cennet, mabet, bayrak, vatan, millet, toprak, secde, ruh… gibi kelimeler üzerinden hareketle şairin mana âlemine yer vermiş. “Âsım’ı Âkifçe Okumak”, “Safahat’ın İzinde Âkif’in Edebî Şahsiyeti” ve “Gözyaşı, Alın Teri, Kan ve Mürekkep” gibi şairin millî ve dinî vecdini ifade eden başlıkların yanı sıra kitapta yer alan “Toplumsal Bir Mesele Olarak Mehmed Âkif’e Göre Kadın” başlıklı makalede merhum şairin şiirlerinde vatan, hürriyet, birlik ve din kadar yer tutan ana ve kadın gibi konulara da yer verilmiş.

Sözün hâsılı, Mehmed Âkif Ersoy ve İstiklal Marşı’mız adlı eserin, geçmişimiz, günümüz ve geleceğimiz açısından büyük ufuklar açacağına inanıyor ve bu başarılı çalışmayı okurlarımızın istifadesine sunuyoruz.