Makale

TAKDİM- Nesli İmar Etmek: Değerler Eğitimi

Nesli İmar Etmek: Değerler Eğitimi

Kur’an-ı Kerim’in ifadesiyle çocuklar, birer mutluluk vesilesi, göz aydınlığıdır (Furkân, 25/74). Onların sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmesi ve ahlaki değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasında başta ebeveynler olmak üzere öğretmenlerden din görevlilerine kadar toplumun üzerine düşen birtakım sorumluluklar vardır. Zira çocukların fiziksel olduğu kadar zihinsel gelişmelerine katkı sağlamak, onların manevi dünyalarının gelişip serpilmesi için rehberlik etmek bütün bir toplumun uhdesine tevdi edilmiş sorumluluklardandır. Bu nedenledir ki çocukların fizyolojik ihtiyaçları kadar psikolojik ihtiyaçları da göz önünde bulundurulmalı ve her türlü eğitim faaliyeti doğru paradigma üzerine inşa edilmelidir. İslam dini hem ebeveynlere hem topluma bu değerler sistemini öz itibarıyla sunarken Hz. Peygamber (s.a.s.) hem sözleriyle hem de örnek yaşantısıyla müminlere rehberlik etmiştir. “Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha hayırlı bir bağışta bulunamaz.” (Tirmizi, Birr, 33) derken değerler eğitiminde ailenin ne denli önemli olduğunun altını çizen Resulüllah, çocuklarla kurduğu iletişimde ast üst ilişkisinden kaçınmış, onların karakter gelişimleri için bireyselliklerine saygı göstermiş, fikirlerini almış kimi zaman da onlarla oyunlar oynayarak şakalaşarak aralarındaki sevgi bağını güçlendirmiştir.

Diyanet Aile Dergisi olarak Ekim sayımızda “Değerler Eğitiminde Hz. Peygamber Örnekliği” konusuna yer verdik. Pencere köşemizi kaleme alan Aile ve Dinî Rehberlik Daire Başkanı Sema Yiğit, değerleri gelecek kuşaklarla buluşturmak için neler yapılması gerektiğinin yol haritasını çizdi. Değerler eğitiminde kalıtım ve sosyal çevrenin etki alanlarından bahsederek her çocuğun kendi mizacı özelinde karakter gelişiminin önemini vurguladı. Öğretmenlerimize Sorduk köşemizde eğitim camiamızın neferleriyle Okul Öncesi, İlkokul ve Ortaokul dönemlerinde çocuklarda değerler eğitiminde ne tür faaliyetler yapılabileceğini konuştuk. Dr. Öğretim Üyesi Sema Çelem, “Dünya Nimetlerinin Kıymetlisi: Çocuk” yazısıyla Bir Ayet Bir Yorum köşemize katkı sundu. Sema Çelem Peygamberimiz (s.a.s.), çocukları ve gençleri Allah’ın bir topluma rahmet etmesinin sebepleri arasında zikrettiğinin altını çizerek yazısında çocukların yetişkinler üzerindeki haklarına yer verdi. Hadislerle Aile köşemizde Arş. Gör. Ayşe Sağlam, Hz. Peygamber’in çocuklarla kurduğu sevgi ve merhamet dolu ilişkiyi sayfalarımıza taşıdı: “Rahmet ve Çocuk”

Bu ayki söyleşimizi Belkıs İbrahimhakkıoğlu ile ilim ve irfan geleneğimiz üzerine gerçekleştirdik. İbrahimhakkıoğlu ile dedesi Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin “Tefviznamesi”ni, mümin gönüllere verdiği sekineti ayrıca çocuklar için kaleme aldığı Peygamber Öyküleri kitaplarını konuştuk.

Diyanet Aile Dergisi olarak Ekim sayımızda da birbirinden değerli kalemlerle sizlerin huzurunda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sizleri dergimizle baş başa bırakırken bu vesileyle Mevlit Kandili’nizi tebrik ediyor, yaklaşmakta olan Cumhuriyet Bayramı’nızı en içten dileklerimle kutluyorum.