Makale

Kırkambar

Kırkambar

Ben O’yum

Zamanın birinde iki arkadaş aynı mektepte okumuş, birbirlerine hep yarenlik etmişler. İstikbal için de aralarında anlaşmışlar: Kim ileride hatırı sayılır bir iş sahibi olursa diğerinin işini de görecek, ona kol kanat gerecek. Bir de parola belirlemişler, olur ya yıllar geçince birbirlerini tanıyamaz hâle gelirlerse işi olan diğerinin yanına geldiğinde “Ben o’yum!” diyerek kendini tanıtacak.

Yıllar yılları kovalamış, arkadaşlardan biri İstanbul’da makam sahibi olmuş. Diğeri ise tahsilini yarıda bırakıp köyünde çiftçilik yapmış. Köyde oturan oldukça sıkıntılı zamanlar geçirmiş. Yine öyle bir anında arkadaşı aklına gelmiş. Birbirlerine verdikleri sözü düşünmüş ve hazırlanıp İstanbul’a gitmeye karar vermiş. Uzun ve meşakkatli bir yolculuktan sonra sorup soruşturarak yerini öğrendiği arkadaşının yanına varmış. Odasına girer girmez selam verip “Ben o’yum!” demiş.

Arkadaşı hiçbir tepki göstermeden elindeki kâğıt kalemle uğraşmaya devam etmiş. Bir süre sonra başını kaldırıp bakmış ve “Sen o’sun belli ama ben artık o değilim!” demiş.

Bir Ayet

Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah’ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. "Rabbimiz! Bunu boş yere yaratmadın, Seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru" derler. (Âl-i İmrân, 3/ 190-191)

Bir Hadis

“Rabbini zikreden kimse ile zikretmeyen kimsenin misali, diri ile ölünün misali gibidir.”
(Buhârî, Deavât, 66)

Bir inci

“Sabır bütün makamları, hâlleri, ahlakları ve amelleri içerir… O hâlde hiçbir şey sabrın dışında değildir; çünkü sabır, hüküm itibarıyla makamların en geneli, etki bakımından huyların en kapsamlısıdır. Hiçbir şey sabır olmaksızın tamamlanmaz.”
Abdurrezzak Kâşânî

Esmâ-i Hüsnâ

Macintosh HD:Users:imac:Desktop:Aile Dergisi Temmuz 2020 Folder:tasarım:Links:el mukit +.psd

el-Muksıt : Adaletli, herkese payını adil bir şekilde veren...

Allah’ım! Rahmetinin gereklerini, mağfiretinin sürekliliğini, her türlü günahtan uzak ve selim olmayı, her türlü iyilik ve nimetleri, cennete girerek felaha ermeyi, yardımınla cehennem ateşinden kurtulmayı istiyorum. (el-Hakim, Deavât, 1925)