Makale

YAZ TATİLİNDE ZAMAN YÖNETİMİ

YAZ TATİLİNDE ZAMAN YÖNETİMİ

Asuman Düzgün
Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen

Okulların kapanması ile birlikte öğrenciler için uzunca bir tatil dönemi başladı. Bir öğrenci için bütün bir yıl boyunca belirli saatlerde yatıp belirli saatlerde kalkmak ve aynı şekilde saati geldiğinde okula gidip okuldaki programa uymak tempolu bir çalışmayı gerektiriyor. Bu yönüyle tatil, esnek bir zaman dilimi olarak karşımıza çıkıyor. Kendisine dışarıdan verilen bir programa göre zamanını planlayan çocuklar için tatil, çocuğun kendi zaman planlamasını kendisinin yapması anlamına geliyor. Peki, nasıl bir zaman planlaması yapılsın ki tatil, hakkı ile değerlendirilebilsin? Acaba bu süreçte ebeveynler olarak tatil planlamasında üzerimize düşen sorumluluklar nelerdir?

Çocuklarımızla birlikte organize edeceğimiz müşterek bir tatil planı daha verimli ve daha uygulanabilir görülüyor. Tatil planlaması yaparken dinlenmek demek hiçbir şey yapmadan durmak veya yatmak demek değil. Aksine çocukların çok yönlü dinlenmelerine imkân sağlayacak etkinliklerle zaman israfına girmeden bir meşguliyetten yorulunca başka bir meşguliyete geçerek zihni, bedeni ve ruhu dönüşümlü dinlendirmeyi anlıyoruz. Aynı zamanda planlama yaparken yıl içindeki akademik başarıda düşük derslerin telafisini de göz önünde bulunduracağımız bir vakit taksimi daha isabetli duruyor.

Planlama yapılırken çocukların bütün zamanlarının tıka basa doldurulması, onların sağlıklı gelişimlerine yatırım yapılmasının tersine ruhsal gelişimlerine ket vurabiliyor. Çocuklar, kendileri ile baş başa kalabilecekleri zaman dilimlerine ihtiyaç duyuyorlar. Onların kendi içlerinde derinleşebilmeleri ve düşüncelerini içselleştirebilmeleri için verilen küçük düşünce molaları çok önem kazanıyor. Sürekli eylem hâlinde olmak, düşüncede derinleşmeyi engelleyebiliyor. Çocuklar, öğrendikleri bilgiyi davranışa dönüştürmek ve onu kendinden bir parça hâline getirmek için yavaşlamaya ve biraz mola vererek düşünmeye gereksinim hissediyorlar.

Yaz tatilinde çocuklarımızın tablet, telefon ve televizyona esir olmadan eğlenerek öğrenecekleri ve bolca keyif alacakları etkinliklere yer vermeliyiz. Onları, sorumlulukla ödüllendirip hayata hazırlanmalarında zorluk ve zahmet çekmenin lezzetini yaşamalarına fırsatlar oluşturmalıyız.

Evlatlarımızın kendi ayakları üzerinde duran, bireyselleşebilmiş, kararlarının sorumluluğunu da alan yetişkinler olmalarını istiyorsak bugünden onları yaşlarına uygun sorumluluklarla güçlendirmeliyiz. Yaz tatilini fırsat bilerek ev içinde, bahçede, tarlada vs. onların güvenliklerine zarar getirmeyecek ortamlarda gelişim düzeylerine uygun sorumluluklar vermek, gerçek öz güvenli çocuklar yetiştirmenin de koşullarından bir tanesi gibi görünüyor.

Yine tatil planımızın içine çocuklarımızın ilgi ve yeteneklerine göre sanat ve spor faaliyetleri eklemek, onların var olan potansiyellerini fark etmelerini sağlayacak ve istidatları doğrultusunda derinleşmelerine katkıda bulunacaktır. Bu durum aynı zamanda, enerjilerini doğru kullanarak yaşam kalitelerinin artmasına da vesile olacaktır.

Güzel bir tatil planının olmazsa olmazlarından biri de kitap okumaktır. Tatil kitap okumamaya dair oluşturulan bütün mazeretlerin ortadan kalktığı bir zaman dilimi. Her gün düzenli bir şekilde ortalama hızla 30 dakika kitap okuyan bir öğrenci için, günlük en az 20 sayfa kitap okumaya tekabül ediyor. Bu da aylık altı yüz sayfadan üç ayda 1800 sayfa kitap yapıyor. Bu da bir öğrencinin yaz tatilinde, sekiz ila on kitap bitirmesi anlamına geliyor. Okuduğu her kitabın, çocuğun kelime hazinesini, yazım gücünü, dil zevkini artıracağı unutulmamalıdır. Olumlu davranış kazandırırken her konuda olduğu gibi bu konuda da anne babaların çocuklarına model olmasını tavsiye ederiz.

Hayata atılan bir kimsenin hangi meslekten olursa olsun başarısında, onun zamanı değerlendirme anlayışının önemi büyüktür. Kişinin kendi ile baş başa kaldığı zaman dilimlerini nasıl değerlendirdiği ise onun niteliği hakkındaki en önemli göstergelerden biridir.

Yaz tatilini nitelikli bir şekilde geçirmelerini arzu ettiğimiz çocuklarımızın bu uzunca teneffüs döneminde soludukları her nefesin onların gönüllerini doyuran, aklen ve ruhen istidatları doğrultusunda beslenebildikleri bir mola olmasını temenni ederiz.