Makale

DARI EKMEK

Mehmet Han

DARI EKMEK

Evvel zaman içinde bir hükümdar askerleriyle bir gezintiye çıkar. Oldukça yaşlı bir adamın, tarlasına fidan dikmekle meşgul olduğunu görür, yaklaşır selam verir ve “Baba, sen bu yaşta neden hâlâ fidan dikmekle uğraşırsın? Allah bilir lakin diktiğin fidanların meyvesinden yiyemeyebilirsin.” der. İhtiyar:

-Haklısın evlat ama bu diktiğim fidanların meyvesini benim yemem şart değil. Biz nasıl bizden öncekilerin diktiği fidanların meyvesinden yediysek benim diktiğim fidanların meyvesini de benden sonrakiler yiyebilir. Aldığı cevaptan hoşnut olan hükümdar, ihtiyara bir kese altın verilmesini emreder. İhtiyar bu ihsanı karşılıksız bırakmaz ve şöyle der:

-Gördün mü evlat, diktiğim fidanlar şimdiden meyve verdi.

Bu cevap da hükümdarın hoşuna gider, bir kese daha altın verilmesini emreder. Yaşlı adam sıradan biri değil, çarıklı erkânı harp diye nitelenen kişilerden biridir.

-Evlat, herkesin diktiği fidan yılda bir defa meyve verir; diktiğim fidan yılda iki defa meyve verdi. Bu cevap karşısında hükümdar bir kese daha altın verilmesini söyleyince vezir araya girer:

-Aman hükümdarım! Bir an önce buradan gidelim. İhtiyar bu gidişle tarlasına fidan dikmek yerine, devletin hazinesine darı ekecek.

Bir Ayet

“Göklerde ve yerde olanlar kimindir?” diye sor. De ki: “Allah’ındır. O, kendi üzerine rahmeti yazmıştır. Sizi, gerçekleşmesinde asla şüphe olmayan kıyamet gününde mutlaka toplayacaktır.” Kendilerini ziyan edenler var ya, işte onlar inanmazlar.” (En’âm, 6/ 12)

Bir Hadis

“Birinizin başına bir musibet/acı bir şey geldiği zaman, ‘Biz Allah’a aitiz ve biz O’na döneceğiz. Allah’ım! Başıma gelen musibetin/acının mükâfatını senden bekliyorum, bundan dolayı bana ecir ihsan et, benim için onu daha hayırlısıyla değiştir.’ desin.” (Ebû Dâvûd, Cenâiz, 17-18)

Bir inci

“İnsan gittikçe daralan dünyasında neden mutsuz? Herkes artık gereğinden fazla büyüyor da onun için mi? On yedi yaşlarındaki delikanlıların bile iki kat yaşlılarınki kadar yürekleri dolu.”

Cahit Zarifoğlu

Esmâ-i Hüsnâ

Macintosh HD:Devam Eden Projeler :diyanet:2020:5. Mayıs:Links:el mukit +.psd

el-Latîf: Yaratılmışlara karşı çok merhametli, lütufkâr, ihsan sahibi, insanlara hak ettiklerinden fazlasını veren; her şeyin detayını, sırlarını en iyi bilen; işleri çok hassas düzenleyen; gözle görülmeyen…