Makale

Adalet ve İhsan Bağlamında Aile

Adalet ve İhsan Bağlamında Aile

Zeynep Çelik

Aile, insan ve toplum arasındaki köprüdür, birey bu eğitim ocağında pişer ve topluma kazandırılır. İnsanın ilk mektebi ve ilk sosyal çevresi olan aile, toplumun bekasının dayanak noktalarındandır. Bu nedenle ailenin sağlam temeller üzerinde yükselmesi için sevgi, saygı, merhamet kadar adalet ve ihsanın da aile içi ilişkilerde hâkim kılınması gerekmektedir. Fakat geçmişte olduğu gibi günümüzde de aileyle alakalı birçok sorun karşımızda durmaktadır. Bu sorunların temeline indiğimizde aile içinde birtakım haksızlıklar meydana geldiği, adalet tesis edilemediği ve ihsan egemen kılınamadığı için aile bireylerinin birbiriyle münasebetlerinde sorunlar yaşadığını görürüz. Hâlbuki adaletin merkeze alınacağı ilk birim ailedir.
Diyanet İşleri Başkanlığı, bu saikle hareket ederek “Adalet ve İhsan Bağlamında Aile” temalı bir forum gerçekleştirmiş ve bu forumda sunulan bildirileri kitaplaştırarak okurların istifadesine sunmuştur. Prof. Dr. Enbiya Yıldırım “Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Adalet ve İhsan” yazısıyla kavramsal çerçeveyi çizer. Prof. Dr. Ahmet Turan Yüksel “Medeniyet Tarihimizden Örneklerle Adalet ve İhsan” makalesinde medeniyet tarihimizde neşet eden kurumların bu iki güzel haslet üzerinde inşa edildiğini vurgulayarak tarihten bu güne adalet ve ihsan kavramlarının toplumsal yansımalarına ışık tutar. Doç. Dr. Salih Keskin, Hz. Peygamber’in hayatını merkeze alarak “Ailede Hak ve Sorumluluklara Adalet Temelli Yaklaşımı” işler. Prof. Dr. F. Beylü Dikeçligil çalışmaya “Aileyi Besleyen Bir Değer Olarak Adalet” makalesiyle katkı sunar. Dikeçligil, canlı cansız bütün varlıklar için adaletin esas olduğunu vurguladığı yazısında, aile içinde ve sosyal hayatta karşılaşılan problemlerin hem kaynağı hem de çözüm mercii olarak insanı görür. Bir değer olarak adaletin, sağlıklı ve mutlu bir ailenin ve dolayısıyla huzurlu bir toplumun şifresi olduğunu söyler. “Aile İçi İlişkilerde İhsan Örnekliği” ise Dr. Öğretim Üyesi Betül Gürer’in kaleminden okurlarla buluşur. İhsan’ın adaletin de bir adım ötesine geçmek olduğunun altını çizen Gürer, söz konusu aile olduğunda ihsan ile bezeli ilişkilerin aileyi her türlü olumsuzluktan bir kalkan gibi koruyacağını belirtir. Adalet ve İhsan Bağlamında Aile, Hz. Peygamber’in sünneti ve Kur’an’ın öğretileri ışığında hem eşler hem de çocuklar açısından aile içi ilişkilerin bir kez daha gözden geçirilmesini öğütler, ailenin adalet ve ihsan temelinde perçinlenerek daha güçlü bir konuma yükselmesini salık verir.


Kâinattaki Muhteşem Denge:

Ne Eksik Ne Fazla

Bir çocuğun gözleriyle baksak çevremize neler görürüz dersiniz? Aynı gökyüzünü mü, her gün aynı parlaklıkta yanıp sönen güneşi mi, her bahar açan çiçek dallarını mı yoksa rengârenk kelebekleri mi? Bir çocuk, o gökyüzünde yahut o çiçek dallarında bizden farklı neler görür, keşfeder, hiç düşündünüz mü? Hemen söyleyelim. Her sabah aynı parlaklıkta pırıl pırıl doğan güneşi hayretler içinde seyreder, nasıl olur da bir türlü sönmediğini, yakıtının bitmediğini zihninde anlamlandırmaya çalışır. Geceleri karanlıkta göz kırpan yıldızların, geceyi aydınlatan ayın, gündüz nereye saklandığını merak eder. Gece ve gündüzün böyle mütemadiyen birbiri ardına akıp gitmesine de şaşırır üstelik. Ne olurdu gece olmasaydı, biz de uyumak zorunda kalmasaydık, hep oyun oynasaydık dediklerini duyabilirsiniz.
Baharda ötüşen kırlangıçları bir çocuğun kulağıyla duysak o minik kuşların şarkısı ne söyler bize? Kırlangıçların o muhteşem uçuşlarını, yine o çocuğun gözlerinden seyretsek acaba neler düşünür, neler sorarız büyüklerimize? Üstelik sadece bu kadar da değil, etrafına meraklı gözlerle bakan minikler, gördükleri duydukları hemen hemen her şey hakkında sorular sorarlar. Kutup ayıları nasıl o kadar uzun süre uyuyabilir, baharda çiçekleri rengârenk kim boyar, sonbaharda o yemyeşil yapraklar nasıl olur da sararır, küçük bir tohumdan nasıl kocaman bir ağaç büyür… Yeryüzü bütün güzelliğiyle çocuklar tarafından keşfedilmeyi bekler.
İlknur Koç Aytaç’ın kaleminden çıkan, çizimleri ise Murat Tanhu Yılmaz’a ait eser Kâinattaki Muhteşem Denge: Ne Eksik Ne Fazla, yeryüzünü keşfetmek isteyen çocuklar için merak edilen bütün bu konuları ele alıyor. Sayfalar boyunca insanı hayrete düşüren doğal güzelliklerin ardındaki o muhteşem denge işleniyor. Rabbimizin dünyayı ne kadar güzel yarattığı, geceyi ve gündüzü nasıl bir denge ile birbiri ardına koyduğu, baharda kâinatı nasıl renkten renge boyadığı ve küçücük tohumun içine koca bir ağaç olacak gücü nasıl yerleştirdiği minik okurlara samimi ve sade bir dille anlatılıyor..