Makale

Kırkambar

Dağdan Gelen Bağdakini Kovar

Hilal Koç Hancı

Evvel zaman içinde adamın biri tarla yapmak için, dağdaki fundalık ve çalılıkları söküp temizliyormuş. Bu arada ayrık otu denilen, arsız ve çabuk süren, kısa zamanda her tarafı istila eden otları da söküp yığın yapmış. Arazi yokuşlu imiş; bu ayrık otlarından bir kısmı, yuvarlanıp az aşağıda bulunan çok bakımlı bir bağın içine düşmüş.
Bağ sahibi önceleri pek önem vermemiş ve alıp yakmaya üşenmiş ama bir süre sonra, bağına gittiğinde her tarafın ayrık otları ile dolduğunu görmüş. Bir sürü işçi tutup masraf ederek otları temizletmiş. Toprağın derinliğine kadar salkım saçak kökler salan bu ayrık otlarını ayıklatırken şöyle demiş:
“Dağdan geldiniz, bağdaki asmalarımı kovmaya kalktınız amma, yok öyle yağma…”


Bir Ayet
Hamd, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisinin olan Allah’a mahsustur. Hamd ahirette de O’na mahsustur. O, hüküm ve hikmet sahibidir, (her şeyden) hakkıyla haberdardır. (Sebe’, 34/1)

Bir Hadis
Akıllı kişi, nefsine hâkim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Zavallı kişi ise nefsinin arzu ve isteklerine uyan (ve buna rağmen hâlâ) Allah’tan (iyilik) temenni edendir. (Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 25)


Bir inci
“Mutluluk bir dağ yolu gibidir. Bakarsın tepelere tırmanır, sonra bir bakarsın, aşağı iner. Tek başına nedir insan? Ama başkalarıyla birleşirse dağları devirebilir. Bizim şu güzel, şu yaşanası dünyamız böyle işte…”
Cengiz Aytmatov

Esmâ-i Hüsnâ

et-Tevvâb: Kullarını tövbeye muvaffak kılan ve tövbelerini daima kabul eden.