Makale

Kırkambar

Kırkambar

KISSADAN HİSSE

Hilal Koç Hancı

Huzurun Resmi

Ülke çapında yapılacak bir yarışmada, huzuru en güzel resmedecek sanatçıya büyük bir ödül verileceği ilan edilir. Yarışmaya çok sayıda sanatçı katılır. Günlerce çalışır, birbirinden güzel resimler yapar ve teslim ederler. Birinci olan eser ilan edilmeden önce iki resim meydanda askıya asılır. Onlardan birinin ödülü kazanacağı kesindir.

Resimlerden birinde durgun bir göl vardır. Göl, etrafında yükselen dağların görüntüsünü bir ayna gibi yansıtmaktadır. Üst tarafta pamuk beyazı bulutlar, gökyüzünü süslemektedir. Resme kim baksa onun mükemmel bir huzur resmi olduğunu düşünür.

Diğer resimde de dağlar vardır, engebeli ve çıplak dağlar. Gökyüzünü kaplayan kara bulutlardan yağmur yağmakta, dağın eteklerinde ise köpüklü bir şelale çağlamaktadır. Kısaca resim hiç de huzurlu gözükmemektedir.

Birinci olan eser ikinci resimdir. Birçok kimse bu yarışmanın adil bir şekilde sonuçlanmadığını düşünür ve “Bu iç karartıcı tablo nasıl olur da huzuru resmedebilir?” derler. Meydana gidip tekrar resimleri incelemeye koyulurlar, “Bizim göremediğimiz huzur acaba nerededir?” diye. Derken şelalenin ardında kayalıklardaki çatlaktan çıkan minicik bir çalılık görürler. Çalılığın üstünde ise anne bir kuşun örttüğü bir kuş yuvası vardır. Sertçe akan suyun orta yerinde anne kuş yuvasını korumaktadır.

Eserleri inceleyen heyet bir açıklama yapma ihtiyacı hisseder: Huzur; hiçbir gürültünün, sıkıntının ya da zorluğun bulunmaması demek değildir. Huzur, bütün bunların içinde bile yüreğimizin sükûn bulabilmesidir.

Bir inci

“Harfleri mi unuttum yoksa kalemimin üzerinde anlatılmaz bir ağırlık mı var? Bilemiyorum. Hani bazen rüyalarımızda yaşadığımız hâl gibi! Hani kaçmak istediğimiz hâlde kaçamamak, konuşmak istediğimiz hâlde konuşamamak, vurmak istediğimiz hâlde vuramamak gibi ağır, acılı sancılı, sıkıntılı bir hâl:

Yazmak istediğim hâlde yazamıyorum.

Hâlsizim, elsizim, dilsizim, çaresizim…”

Yavuz Bülent Bakiler

Osmanlıca

Macintosh HD:Users:imac:Desktop:Aile Dergisi aralık 2019 Folder:tasarım:Links:Yeni Aralık_Osmanlıca_Yeni.psd

“Leyse li’l-insâni illâ mâ seâ” derken Hudâ;

Anlamam hiç meskenetten sen ne beklersin daha?

Davran artık kârbânın arkasından durma, koş!

Mahv olursun bir dakikan geçse hatta böyle boş.

Menzil almışlar da yorgun, belki senden bîmecâl!

Belki yok, elbette öyle! Sen ne etmişsin hayâl?

Mehmed Âkif

Dağarcık

Ölme Eşeğim Ölme, Yonca Bitsin de Ye

Bir vakit, ülkenin birinde çok kıtlık olmuş. Köylünün elinde, yiyecek buğday kalmamış. Ambarında azıcık arpası bulunan bir adam, bu arpadan kıt kanaat idare etmenin yollarını ararmış. Hâl böyleyken, kış da gelip çatmış. Adamcağız, ahırındaki biricik eşeğinin arpa kutusuna, her gün azar azar eksiltmek suretiyle arpa koyarmış. Böyle böyle eşeğin azalan istihkakı, kutunun dibini bir iki parmak kapatacak kadar kalmış.

Adamcağız, hayvanın yemini verirken her seferinde “A benim badem gözlüm. Sakın acından öleyim demeyesin. Senin için iki dönüm yonca ektirdim. Hele bir bahar gelsin, hepsi senin. Ancak şimdilik dişini sık, dayan.” dermiş. Bu tasarrufa dayanamayan eşek, zayıflıktan bir deri bir kemik kalmış, o badem gözlerinin feri silinmiş. Bir sabah, iki avuç ya gelir ya gelmez, arpasını vermeye gelen sahibi, bakmış ki eşek çoktan dünya meşakkatinden emekli olmuş. Adamcağız, “Vah zavallı merkebim vah…” demiş. “Tam tasarrufa alıştırmıştım seni ama ömrün kifayet etmedi, yeşil yoncalara hasret gittin.”

Bir Ayet

De ki: “Şüphesiz, Rabbim rızkı kullarından dilediğine bol bol verir ve (dilediğine) kısar. Allah yolunda her ne harcarsanız Allah onun yerine başkasını verir. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır.” (Sebe’, 34/39)

Bir Hadis

“Doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk (insanı) iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmazsa Allah katında “doğru/sıddîk” olarak tescillenir. Yalandan sakının! Çünkü yalan (insanı) kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi devamlı yalan söyler, yalan peşinde koşarsa Allah katında “yalancı/ kezzâb” olarak tescillenir.” (Müslim, Birr, 105)

Esmâ-i Hüsnâ

Macintosh HD:Users:imac:Desktop:Aile Dergisi aralık 2019 Folder:tasarım:Links:el mukit +.psd

el-Müheymin: Kâinatın bütün işlerini idare eden, insanların bütün yaptıklarını bilen, onları koruyan ve görüp gözeten…