Makale

TAKDİM / Helal Hayat

Helal Hayat

Yüce Allah yaratmış olduğu varlık âleminde insanoğlunu başıboş bırakmamış, ona dünya ve ahiret saadetini kazandıracak birtakım sorumluluklar yüklemiştir. İrade sahibi olması hasebiyle kıymeti artan insan; diğer insanlarla, eşyayla ve tabiatla olan münasebetlerinde nefsine ve zaaflarına yenik düşmeden meşru bir çizgide hareket etmeli, doğruluktan ayrılmamalıdır. Bu da Kur’an ve sünnetin belirlediği ilkelere uymakla mümkündür. Hz. Peygamber meşru zeminin sınırlarını belirleyen helal ve haram konusunda “Helal, Allah’ın, kitabında helal kıldıklarıdır. Haram ise Allah’ın, kitabında haram kıldıklarıdır. Hakkında bir şey demedikleri ise müsamaha gösterdiği (mubah) şeylerdendir.” (Tirmizî, Libâs, 6) buyurarak genel çerçeveyi çizmektedir.

Diyanet Aile Dergisi olarak Aralık sayısında Pencere köşemizde helal haram duyarlılığını işledik. Dr. Lamia Levent Abul, “Yüce Rabbimizin gerek fiiller gerekse yiyecek ve içeceklerle ilgili getirdiği emir ve yasaklar insanın bozulmamış temiz tabiatını korumaya yöneliktir. Allah insanı mükerrem ve değerli yaratmıştır. İnsan helal ve temiz şeylerle bu değerini muhafaza edebilir.” dediği yazısında önemli noktalara dikkatimizi çekti.

Bir Ayet Bir Yorum köşemizde Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Dr. Mustafa Çakır “Ticarette Helal Haram Hassasiyeti” bağlamında Nisa suresi 29. Ayeti kerimesini açıkladı. Dr. Öğretim Üyesi Emine Demil “Sıla-i Rahim” yazısıyla Hadislerle Aile köşemize katkı sundu.

Bu ayki söyleşimizi Savaş Ş. Barkçin ile şahsiyet, medeniyet ve hayat üzerine gerçekleştirdik. Barkçin, medeniyeti ihya etmenin kulluğu idrak etmekten geçtiğinin altını çizdi: “Bizi vasfeden ne tek başına Osmanlı’dır ne Anadolu’dur ne klasik sanatlar ne Osmanlı alfabesi ne hüsn-i hattır. Bizi tarif eden şey, bütün bu saydıklarımızın da kökü olan ve onlara hususiyet kazandıran Allah’a kulluktur.”

Kış mevsiminin kendini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde Nagihan Aydın içimizi ısıtacak bir öyküyle Kalbe Dokunan Hikâyeler köşemizde yer aldı: “Eldiven”. Sümeyra Çelik “Büyüyünce ne olacaksın?” sorusuna “Ben büyüyebilecek miyim?” cevabını veren savaş mağduru mülteci çocukların hikâyesini sayfalarımıza taşıdı.

Helallerle bezeli bir ömrün ahiret hayatını mamur etmesi temennisiyle sizleri dergimizle baş başa bırakıyor, Cenab-ı Allah’tan kulluk yolculuğunda bizleri istikametten ayırmamasını niyaz ediyoruz. Yeni yılda görüşmek üzere.

Dr. Elif Arslan