Makale

Hadislerle Kadın

Kitaplık

Kemal Koçer

Hadislerle Kadın

Allah (c.c.), insanları bir erkek ve dişiden yaratmış birbirlerine veli/dost kılmıştır. Irk, dil ve renk açısından birbirlerine herhangi bir üstünlükleri olmayan insanların Allah katında cinsiyet açısından da bir üstünlükleri yoktur. Bu gerçek çeşitli ayetlerle sabit olsa da insanlık tarihi kadın haklarının ihlal edildiği nice olaya şahitlik etmiştir. Kadınlar kimi zaman uğursuzluk sebebi sayılmış, kimi zaman bir meta olarak görülmüştür. Hz. Peygamber’in (s.a.s.) yaşadığı toplumda da kadının özgün bir kimliği yoktu. Kız çocuk dünyaya geldiğinde aile büyük bir üzüntü yaşar, ondan kurtulmanın çareleri aranırdı. Evlendiğinde erkek çocuk dünyaya getirene kadar kadının evde varlığı kabul görmezdi. Adetli kadın kirli sayılır, sofraya oturmasına müsaade edilmez, elinden bir şey yenilmez kıyafetine bile dokunulmazdı. Buna karşın Allah, “Ben, erkek olsun, kadın olsun, sizden hiçbir çalışanın amelini zayi etmeyeceğim.” (Âl-i İmrân,3/195) buyurarak kadın ve erkeği bir ayrım olmaksızın kullukta denk kılmıştır.
Hz. Muhammed (s.a.s.) zihinlerde kökleşmiş olan yanlış kanaatleri söküp atmak için uğraştığı risalet hayatı boyunca kadını himaye etmiş, koruyup kollamış, onun nefes almasını ve bir insan olarak varlığında taşıdığı değerin fark edilmesini arzu etmiştir. Terazinin dengesini bir tarafın lehine bozarak diğer tarafı mağdur etmeye izin vermemiştir.
Bütün dünyada kadın merkeze alınarak yapılan çeşitli tartışmaların arttığını göz önüne aldığımızda bugün Hz. Peygamber’in örnekliğine daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Hz. Peygamber’in (s.a.s.) kadın ile ilgili tavsiye ve uygulamalarını bizlere sunan Hadislerle Kadın kitabı, Hadislerle İslam külliyatından derlenerek yayımlandı. Kitap, sekiz başlıktan oluşuyor. “Kadın: Saygın ve Kıymetli Birey”; “Kadının Sosyal Hayattaki Konumu ve Sorumluluğu”; “Anne Olarak Kadın: Sevgi Kucağı, Şefkat Bucağı”; “Kadının İbadeti: Özel Hâllerde Özel Sınırlar” bu başlıklardan sadece bir kaçı. Kadınlar için huzur ve güvenin kaynağı olan dinimizin tavsiyelerini ihtiva eden kitap okurların istifadesini bekliyor.

DÜŞLER ADASI
Gökyüzünde bulutların arasında bir Düşler Adası varmış. Mis kokulu çiçeklerle süslü toprakları, şırıl şırıl akan nehirleri olan bu adada çocukları çok seven, onlara iyilik yapmak isteyen sevimli kuşlar yaşarmış. Bu sevimli kuşların en bilgilisi Bilgekanat’mış. Diğer kuşlar bilmediklerini Bilgekanat’a sorup öğrenirler ve onun öğütlerinden yararlanırlarmış. Bilgekanat bir gün “Hazine Sandığımızdaki Altın Öğütler’den bütün çocuklara vermeliyiz.” demiş. Altın Öğüt’ler Sevgili Peygamberimiz’in (s.a.s.) güzel sözleriymiş ve kuşlar bu güzel öğütleri çocuklara ulaştırmak için yuvalarından ayrılmışlar…
Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları arasından okurlarla buluşan Düşler Adası, Zeynep Demirtaş Eren’in kaleme aldığı beş yaş ve üzeri çocuklar için hazırlanmış, boyamalı bir hikâye kitabı. Besmelekuşu, Temizkanat, Hoşkanat, Pıtırcık, Cankuş ve Sabırkuşu başta olmak üzere sevimli kuşlar, çocuklara Hz. Muhammed’in (s.a.s.) 40 hadisini eğlenceli bir dille anlatıyorlar. Keyifli okumalar…


İnsan Olmak

Bizler türlü özelliklerle ve duygularla bezeli karmaşık bir yapıya sahibiz, ayrıca bütün farklılıklara karşın diğer insanlarla bir arada yaşamak durumunda olan sosyal varlıklarız. Kimi zaman öyle durumlarla karşılaşıyoruz ki iletişim hâlinde olduğumuz kişiyi ya da kendimizi anlamakta güçlük çekiyor, yaptıklarımıza bir mana veremiyoruz. Oysaki insan davranışları belirli bir etki ve bireysel isteklerin sonucunda oluşmaktadır. Davranışları ve birey olarak insanları sosyal ilişkiler içinde daha iyi tanımak büyük oranda davranışların gerisindeki dinamik güçleri sezmeye bağlıdır. İnsanın ve davranışlarının anlaşılması için uzmanlar geçmiş kuramları kendi deneyimleriyle harmanlayarak yorumlar yapmış ve bunu gerek akademik düzeyde gerekse toplumun geneline hitap edecek şekilde kaleme almışlardır. Psikoterapist Engin Geçtan, İnsan Olmak isimli çalışması, var olduğu günden beri anlam arayışı içinde olan bireyin özünde ve çevresindeki bilinmeyenlerinin sayısını azaltma çabasıyla kaleme alınan, oldukça anlaşılır bir kitap. On üç alt başlıktan mürekkep eserde Birey ve Toplum, Ana- Baba ve Çocuk, Öfke ve Düşmanlık, Kaygı, Sorumluluktan Kaçış, Nevrotik Kısırdöngü başlıklardan birkaçı. Kitap, zıtlıkları özünde barındıran insanı daha yakından tanımak isteyen okurlara tavsiye olunur.