Makale

HZ. PEYGAMBER VE GENÇLİK

HZ. PEYGAMBER
VE GENÇLİK

Muhammed Kâmil YAYKAN

Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) dünyayı teşrif ettikleri Rebiülevvel ayının 2. ve 12. günlerini ihtiva eden hafta, Diyanet İşleri Başkanlığımızca “Mevlid-i Nebi Haftası” olarak kutlanıyor. Her yıl belli bir tema çerçevesinde kutlanan bu haftanın bu yılki teması “Peygamberimiz ve Gençlik”. Bu tema çerçevesinde pek çok etkinlik düzenleyen Başkanlığımız, “Hz. Peygamber ve Gençlik” isimli bir kitaba da imza attı. İlk makalesi Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından kaleme alınan eser, 18 makaleden oluşuyor. “Hz. Peygamber ve Gençlik” başlıklı bu makalede Prof. Dr. Ali Erbaş gençliğin tanımından ve Rasul-i Ekrem’in (s.a.s.) gençlerle olan ilişkilerinden hareketle günümüz gençliğini harekete geçirecek noktaları belirlemiş, onları hem dünyada hem de ahirette saadete ulaştıracak değerlerin ve gençlerin kuşanması gereken Nebevi ahlakın önemine değiniyor.
“Her Dem Genç Kur’an’dan, Her Dem Genç Kalmak İsteyenlere…” başlıklı makalesinde Prof. Dr. Asiye Şenat; değeri ancak elden çıkınca anlaşılan gençlik nimetinin kıymetini Kur’an-ı Kerim’deki gençlik örnekleri üzerinden anlatıyor. Makale cennetin ölümsüz gençleriyle dost olabilmek için pek çok anahtar sunuyor bizlere.
Doç. Dr. Salih Kesgin, “Asr-ı Saadetten Bir Genç Portresi: Mus’ab b. Umeyr” yazısında nebevi tedrisattan geçip İslam dininin öncülerinden biri olan Mus’ab b. Umeyr’i (r.a.) anlatıyor. Onun ibretlerle dolu hayat hikâyesinden çıkarmamız gereken pek çok dersi vurguluyor.
“Sosyal Medyada Genç Olmak”, “Gençliğin Hakkını Vermek”, “Her Çağın Genci: Fatih Sultan Mehmet”, “Atalar Öğüt Söyler: Ey Oğul” ve birbirinden kıymetli pek çok makale hem gençlere hem de gençlerle muhatap kitleye rehberlik ediyor.
İnsanlara yol gösterici bir rehber olarak indirilen Kur’an-ı Kerim’den ve bizlere en güzel örnek olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’den örnekler ve derslerle bezeli “Hz. Peygamber ve Gençlik” her biri alanında uzman pek çok yazarın gençlerin gerek ferdi ve içtimai gelişimlerinde gerekse hayatlarının imar ve inşasında onlara yol gösterecek birbirinden kıymetli yazıları ihtiva ediyor.