Makale

Bizden...

Bizden…

Bu sayımızda sizlere yayın hizmetlerimizden söz etmek istiyorum. Yayın çalışmalarımızı din görevlilerimizin meslekî tecrübelerini ve üniversitelerde oluşan akademik birikimi, sosyal hayata yönelik bir düzlemde bir araya getirmek suretiyle, okuyucularımıza aktarma anlayışıyla yürütme gayretindeyiz. Bu anlayış çerçevesinde, günceli yakalayarak, dolu bir içerikle dergilerimizi zamanında çıkarmaya özen gösteriyoruz. Bir taraftan halkımızın ihtiyacı olan konulara yönelik telif eser ve kitap projesi çalışmalarını sürdürüyor, diğer taraftan da mevcudu tükenen eserlerin yeni baskılarını yapıyoruz. Sesli ve görüntülü yayın çalışmalarımız da aynı şekilde devam etmektedir.
Bu arada AGB’ nin ölçümlerine göre, 2004 yılının birinci yayın dönemi olan ilk 13 haftada, Diyanet Saati programının izlenme oranının %4 ile %10 arasında değiştiğini gördük. İzlenme oranının %4 ile %6 arasında değiştiği haftalarda; orta üst ve orta alt sosyo-ekonomik grup, %7 ile %10 arasında değiştiği haftalarda ise, üst sosyo-ekonomik grup çoğunluğu oluşturmaktadır. Yine bu verilere dayanarak Diyanet Saat’ini en çok kadınların seyrettiğini söyleyebiliriz. Diyanet Saat’inin 1 3 haftalık dönemde seyredilme oranı ortalama %6.5’tir.
Diyanet Saati, TRT 1’de cuma günleri sabah 06.00- 07.00’de, mart ayının son iki haftasında ise 05.00-06.00’da yayınlanmıştır. AGB’ nin verilerine göre bu saatte televizyonların yaklaşık %30’nun açık, %70’nin de kapalı olduğu dikkate alındığında, açık olan her televizyondan ortalama 6-7’sinde Diyanet Saati izlenmektedir. Mahallî kanallar ve uydu yayınları da dikkate alındığında, her televizyonda en az 15-20 kanala ulaşma imkânı bulunmaktadır. Dolayısıyla, Diyanet Saat’inin ulaştığı bu izlenme oranı azımsanacak bir oran olmamakla birlikte yeterli değildir. Diyanet Saat’inin izleyici profilini de dikkate alarak, gerek içeriğinin gerekse yayın saatinin iyileştirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.
Mart ayında yayınladığımız dergi anketlerine verdiğiniz cevaplar bize ulaşmaktadır. Anketlerin analizinden elde edeceğimiz sonuçlara göre, dergilerimizin içerik ve tasarımında gerekli değişiklikleri yapacak, aynı zamanda anket sonuçlarını sizlerle paylaşacağız.
Tüm bu çalışmalar yapılırken, kalitenin yükseltilmesi ve hataların en aza indirilmesi, bizlerin öncelikli ve en samimi hedefimizdir. Yayınlarımızla ilgili bize ulaşan sayısız takdir ve teşekkür ifadeleriniz yanında, öneri ve eleştirilerinizi de büyük bir memnuniyetle değerlendiriyoruz. Zira, Diyanet yayın ailesi olarak bizler, mükemmele ulaşma yolunun bu olduğuna inanıyoruz. Bu noktada siz okurlarımızın ve bilim adamlarımızın değerli katkıları bizlere güç vermekte ve çalışma heyecanımızı artırmaktadır.
Bir başka sayıda buluşmak üzere...

Ahmet Onay