Makale

Hizmet Elçileri

başyazı

Hizmet elçileri

Prof., Dr. Ali Bardakoğlu
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI

Kurumlan ayakta tutan, onları geçmişten bugüne ve bugünden geleceğe taşıyan faktörlerin başında insan unsuru gelir. Bu yüzden insana yatırım, çok yönlü ve kalıcı bir yatırımdır. Hiçbir yatırımın geri dönüşü, insana yapılandan daha başarılı ve verimli değildir.
Yüce Yaratıcının "en güzel biçimde" yarattığı, sayısız yeteneklerle donattığı, sonra da mükellef kıldığı insan, varlıklar arasındaki mümtaz konumunu görev ve sorumluluklarını müdrik oluşuyla korur. Görev ve sorumluluklarının gereğini yerine getiren insan, aynı zamanda varlığını anlamlandırmakta ve bununla Yüce Yaratıcıya hususî bir yakınlık tesis etmektedir. Yapılan bir iş, görev ve sorumluluğun ötesinde Yüce Yaratıcıya bir yakınlaşma anlamı içeriyorsa gerçek amacına ulaşmakta ve İslam âlimlerinin "sadaka-i cariye" diye isimlendirdikleri kalıcı bir hayırlı amel niteliği kazanmaktadır.
Din, hayatın bütününü ve nihaî anlamını bizlere öğrettiği, dünya ile ahiretin, beden ile aklın ve ruhun dengesini kurmamızı sağladığı içindir ki din hizmetleri, bireye iç huzuru sağlayan, bireysel ve toplumsal ödevlerimizi ibadet niteliğinde bir sorumluluğa dönüştüren, toplumsal hayatta barış ve güveni besleyen bir işleve sahiptir. Başkanlığımızın her kademedeki mensupları, büyük bir özveri ile ülke sathında ve yurt dışında bu ağır ve onurlu görevi ifa etmeye çalışmaktadır.
Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren, üst yönetici arkadaşlarımla birlikte, hem görevlilerimizin bilgi yönüyle kendilerini yenilemesini, etkili, kuşatıcı ve barışçıl bir hizmet anlayışıyla topluma hayırda öncülük etmelerini önemsedik; hem de onların özlük haklarını iyileştirmenin gayreti içinde olduk. Bu çabalarımız sonucu personelimizin özlük haklan konusunda geçtiğimiz yıl ve bu yıl önemli mesafeler aldık. Vekil İmam-Hatiplikten asalete geçirilen görevlilerimizle ve kısmî zamanlı sözleşmeli Kur’an Kursu Öğreticisi olarak göreve başlayan yeni arkadaşlarımızla hizmet kervanımızı daha da geliştirdik. Özlük haklarında sağlanmaya çalışılan iyileştirmeleri, taşıdığı ekonomik değerin yanı sıra görevlilerimizin motivasyonunu ve kuruma aidiyet duygusunu güçlendireceği için de önemli bulduk.
Bu vesileyle, din ve diyanet konusunu siyaset üstü bir yaklaşımla ve ortak çözüm arayışıyla ele alan bütün devlet ve siyaset adamlarımıza, bürokratlarımıza ve bu konuda emeği geçen herkese Başkanlığım mensupları adına teşekkür ederim.
Bu ayda, insanlığın en büyük örneği ve abide şahsiyeti olan Peygamber Efendimizin kutlu doğumunun yeni bir yıldönümünü idrak ediyoruz. Onun doğduğu haftayı bütün insanlığa huzur, mutluluk ve barış haftası olarak yaşatmak için özel çaba sarf etmeliyiz. O kutlu elçinin bağlıları olarak insanlar arasında din, dil, bölge ve kültür farkı gözetmeksizin insanlığın kutsallarına karşı kin, nefret ve saygısızlık içeren her türlü tutum ve davranışın karşısında olmalıyız; tepki ve uyarılarımızı sağduyu ve itidal içerisinde, rahmet elçisinin vârislerine yakışır bir ağırbaşlılıkla ifade etmeliyiz. Çünkü bizler, rahmet elçisine bağlanarak rahmeti bulduk, ebedî rahmete açılan o kutlu yolun yolcusu ve davetçisi olduk.
Kutlu Doğum Haftasının bütün insanlığa rahmet ve barış getirmesi duasıyla...