Makale

KUR'AN'IN GÖLGESINDE BIR ÖMÜR RAİF KORKMAZ HOCA

KUR’AN’IN GÖLGESINDE BIR ÖMÜR RAİF KORKMAZ HOCA

M. Emin GÜRDAMUR

Trabzon’un Of ve Çaykara ilçeleri hem Osmanlı döneminde hem de Cumhuriyet devrinde önemli âlimlerin yetişmesine yataklık etmiştir. Uzun yıllar bölgede yaygın olan köy medreseleri, İslami ilimlerin her zaman el üstünde tutulmasına vesile olmuştur.
Merhum müftü Raif Korkmaz Hoca o bereketli topraklarda doğup büyüyen ve Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde hizmetleriyle temayüz eden son dönem değerli âlimlerden biriydi. 1938 yılında Çaykara ilçesine bağlı Ataköy’de doğan Korkmaz, 9 yaşında hafızlığı tamamladı. Osmanlı döneminde bölgede sayıları 60’ı bulan köy medreselerinin bir tür devamı sayılabilecek medresede, Paçanlı Hacı İdris Efendi’den ders okudu. Babası onun okumasına önem ve destek vermiş, o da bu desteği boşa çıkarmamıştı. Her gün iki saatlik yolu yürüyerek Arapça, mecelle, feraiz, fıkıh gibi İslami ilimlerin okutulduğu medresede 10 yıl kadar eğitim gördü.
Hafızasının kuvvetli olması daha o yaşlarda hocalarının dikkatini çekmişti. İcazetini aldıktan sonra bir müddet Kars ve Konya’da ramazan imamlığı yaptı. 1961’de Diyanet İşleri Başkanlığı’na intisap etti ve Rize’nin Çayeli ilçesinde imam-hatip olarak göreve başladı. Bu sırada eğitim hayatına büyük bir şevkle devam etti. İmamlık yaptığı yıllarda dışarıdan ortaokulu bitirdi. Hayatının her döneminde kitapla arasını yakın tutan, kendini yetiştirmek için bir sınır, bir çerçeve belirlemeyen Korkmaz Hoca, 1963-1964 yılları arasında Bilecik vaizliğine atandı. Bu sırada Rize Lisesi’ni yüksek başarıyla dışarıdan bitirdi. 1969-1971 yılları arasında Ankara Çubuk ilçe vaizliği görevinde bulundu.
Hitabeti kuvvetliydi. Kendisine verilen her göreve büyük bir titizlik ve ciddiyetle sarılırdı. 1971-1972 yılları arasında Konya ili Akşehir İlçe Müftüsü olarak görev yaptı. Okumaya ve öğrenmeye hiç ara vermeyen Raif Korkmaz, 1972 yılında da Ankara İlahiyat Fakültesi’ni üstün başarıyla bitirdi.
1972-1976 yılları arasında Siirt müftülüğü görevi yapan, 1976 yılında tekrar Ankara merkez vaizliği görevine dönen Raif Korkmaz, sırasıyla: 27 Nisan 1978-15 Ekim 1984 tarihinde Trabzon il müftülüğü, 25 Ekim 1985-1989 tarihleri arasında Kütahya müftülüğü, 2 Ekim 1989-3 Kasım 1994 tarihleri arasında ikinci kez Trabzon müftülüğü görevine atandı. Daha sonra Zonguldak ve Çanakkale müftülüğü görevlerinde bulunan Raif Korkmaz, kendi isteğiyle Çanakkale müftülüğü görevinden 2002 yılında emekli oldu.
Görev yaptığı bölgelerde Kur’an kurslarına büyük önem veren Raif Hoca, personeline karşı toleranslı ve anlayışlıydı. Çevresindekileri sürekli motive eder, gayretlere teveccüh gösterirdi. Camilerini ziyaret ettiği imamlara, “Kaç kişiye Kur’an öğrettin?” diye sorardı. Din hizmetlerinin omurgasının Kur’an-ı Kerim olduğunu düşünen Raif Hoca, hayatı boyunca Kur’an’dan uzak kalmamış, emeklilik yıllarında da bu yakınlığı devam ettirmiştir. Genç olsun, yaşlı olsun bir kimseye nasihat ederken mutlaka sözünü Kur’an-ı Kerim’e dayandırmak isterdi. Çünkü dünya ve içindeki her şeyin fani, sadece Cenab-ı Allah’ın sözünün baki olduğuna yürekten iman etmişti.
Görev yaptığı yıllar boyunca doğup büyüdüğü memleketinden de kopmadı. Hemen her yaz Çaykara’daki köyüne giderek fındık toplar, çeşmeden su taşırdı. Ataköy, eski adıyla Şinek, meşhur Sultan Murat Yaylası’nda bulunmaktadır. Bölge hem Sultan Murat Han’ın bir seferine dayandırılan hikâye sebebiyle hem de I. Dünya Harbi’nden kalma şehitliklerle Trabzon’un oldukça ilgi gören muhitlerindendir.
Bağ bahçe işleri Karadeniz bölgesinde ekseri kadınlar tarafından görülmesine karşın Raif Hoca eşini ağır işlerden korur, sepeti kendisi yüklenir, “Hocam Müftü Efendi sepet taşır mı?” diye soran komşulara, “Dine göre bu.” derdi. Komşularına bu yönde telkinlerde bulunur, kadınların Allah’ın emaneti olduğunu, onları ruhen ve bedenen zorlu işlerden korumak gerektiğini söylerdi.
Sözünde durur, kendisine verilen sözlere de riayet edilmesine çok önem verirdi. Hatta sosyal ilişkilerinin temelinde söz verme sözde durma titizliğini merkeze alırdı. Ömrünün sonlarında, “Hepimiz kuluz, hatalarımız olmuştur. Ama 80 yaşındayım ve tek bir kere sözümde durmadığım olmamıştır.” deme bahtiyarlığına erebilmiştir. Hem komşuları hem de onunla uzun yıllar birlikte görev ve mesai arkadaşlığı yapan insanların şahitliği de bu yöndedir. Yine oğlu Arif Korkmaz’ın şahitliğiyle öğrendiğimize göre bir esnafa borcunu ödeme tarihi pazar gününe denk gelmiş. Buna rağmen alelacele dışarı çıkıp zahmetli bir araştırmanın neticesinde esnafın evini bularak borcunu ödemiştir.
Toplam 13 yıl müftülük yaptığı Trabzon’da halkın gönlünde özel bir yer edinmiştir. Trabzon’da sadece şehrin ileri gelenleri tarafından değil, cami cemaati ve farklı kesimlerce sevilmiş, sayılmıştır. Çok sayıda kursun ve caminin temelinde harcı bulunan Raif Korkmaz’ın hayatında hiç uzaklaşmadığı kitap Kur’an’dı. Sürekli hatim okurdu. Nüktedan bir kişiliğe sahipti. Mesajlarını latifeler eşliğinde verir, muhatabının yüz hatlarından ziyade zihninin içindeki kasları güldürürdü. Çevresine ve din görevlilerine sık sık, “Önder olmak için tek bir mesele vardır. Söylediğin sözün eri olacaksın. Millete ne söylüyorsan önce onu kendin yapacaksın.” derdi. Çünkü rehberlik vasfıyla toplumun önüne geçen kimselerin en ufak hatadan bile korunması gerektiğini, bunun beyaz çarşafta daha çok belli olan siyah nokta gibi olduğunu söylerdi. Samimiyetle, iyi niyetle başlanan, bir yan hesap yapmadan, siyasi menfaat gütmeden yapılan işlerin önünde hiçbir engelin duramayacağını belirtirdi.
Arapça ve Almanca bilen Raif Korkmaz, Melahat Hanım’la olan evliliğinden üçü kız, biri erkek dört çocuk sahibi olmuştur. 25 Aralık 2016 tarihinde Ankara Balgat’taki evinde vefat eden Raif Korkmaz Hoca doğduğu köyde, Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Ataköy’deki aile mezarlığında toprağa verilmiştir. Allah mekânını cennet eylesin.