Makale

AHLAK VE HUKUK EKSENİNDE AİLE HAYATIMIZ

KİTAPLIK

AHLAK VE HUKUK EKSENİNDE AİLE HAYATIMIZ

Muhammed Kâmil Yaykan


İnsanoğlu, yaratılışından ve dünya sahnesine gönderilişinden bu yana topluluklar hâlinde yaşamış ve uyarlık yürüyüşünü yine topluluklar içinde gerçekleştiriştir. Yalnızlıktan ziyade birlikte yaşama ve beraber olma güdüsü de insanın fıtraten doğasında vardır. Bir arada bulunan insanlardan mürekkep toplulukların ise intizamı ve ayakta kalarak gelişmesi ise yalnız ve ancak aile müessesi ile mümkündür. İnsan gözünü açtığı ailesi ile bir topluma dâhil olur ve hayata tutunur. Yine insanın hayat sahnesindeki varlığını sürdürmesi de kendi inşa edeceği aile ile sağlanır. Aile ile toplumlar hem genetik hem de kültürel DNA’larını gelecek nesillere sağlıkla aktarabilir. Kısacası; aile, toplumun ve dolayısıyla insanlığın en temel ‘öz’üdür.
Prof. Dr. Ahmet Yaman’ın kaleme aldığı “Ahlak ve Hukuk Ekseninde Aile Hayatımız” isimli eser; beşeriyetin en önemli yapı taşı olan aile kurumunun inşasında kendimize düstur edinmemiz gereken elzem hususları, yani aile tertibinde ahlakın ve aile hukukunun önemini ele alıyor.
Kitap, yazarın eser hakkındaki sebeb-i telif izahını içeren ön söz ile başlıyor ve sırasıyla “Aile Kurulurken”, “Ana Hatlarıyla Müslüman Ailenin Hukuku” ve “Eşler ve Cinsellik” bölümleri ile devam ediyor.
İlk bölümde aile kavramının ve ailenin öneminin üzerinde durularak Kur’ani perspektiften aileye düşen görev ve değerler masaya yatırılıyor. Farklı istatistiki bilgilerin de yer aldığı bölüm Müslüman bir ailede aranan temel niteliklerin ne olduğuna ve mutlu bir yuvanın temellerinin atıldığı zaman zarfında dikkat edilmesi gereken hususlara da değinerek ailelerimizin kuruluş anından itibaren yanlış bir yol üzerinde olmaması gerektiğine dikkat çekiyor.
Eserin aile hukukunu ve bu hususta dikkat edilmesi gereken ince mevzuları ele aldığı ikinci bölümü ise genel olarak evlilikle ilgili engeller, şartlar, evlilik akdi, akit çeşitleri, doğum, doğumun getirdiği yükümlülükler ve sonuçlar, evliliğin sona ermesi, sona eren evliklerle ilgili hususlar gibi evliliğe dair her türlü olay ve olguyu ele alıyor ve bu durumlara ne şekilde tepki vermemiz gerektiğini öğretiyor.
Son bölüm ise eşler ve cinsellik hakkında. Eşlerin birbirine karşı olan sorumluluğundan taşıyıcı annelik ve tüp bebeğe kadar gerek geçerliliğini hiç yitirmeyecek olan temel meseleleri gerekse de gelişen teknolojiyle hayatımıza giren güncel hususlar bu bölümde işleniyor.
İsmini ve içeriklerini zikrettiğimiz bu ana bölümlerden sonra kitap, yazarın genel değerlendirmesi ile nihayete eriyor. Dinî referanslarla desteklenen bu değerlendirmede; yazarımız Prof. Dr. Ahmet Yaman, aile yuvalarının Kur’an’ın ve Efendimizin gösterdikleri istikamet doğrultusunda inşa edildiğinde her iki cihan saadetine kavuşulacağını söylüyor.
Kur’an-ı Kerim’de buyrulan: “Allah sizi bir tek nefisten yaratan ve kendisi ile huzur bulsun diye eşini de ondan var edendir.” (A’raf, 7/189.) ayetinde de mevzubahis edilen huzurlu ve mutlu ailelerde bulunmak ve tüm aile fertleriyle birlikte mutmain bir hâlde Allah’ın rızasına erişebilmek duasıyla…
İyi okumalar…