Makale

Engelsiz Kitaplar

KİTAPLIK

Engelsiz Kitaplar

Muhammed Kâmil YAYKAN

BİLİNDİĞİ üzere “İslam dininin itikat ve ibadet alanıyla ilgili işleri yürütmek ve ibadet yerlerini idare etmek” sorumluluğuyla kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın temel misyonu İslâmiyet’in doğru ve sahih bilgisini halka aktarmaktır. Bu bağlamda toplumun her bireyine ulaşma gayesi içinde olan Başkanlığımız engelli vatandaşlarımız için de basım-yayım faaliyetlerinde bulunmaktadır.
Engellilere yönelik pek çok basılı materyal hazırlayan Başkanlığımızın bu istikamette vatandaşın hizmetine sunduğu en önemli eserlerin başında 2002 yılında hazırlanan Braille Kur’an-ı Kerim gelmektedir. Kur’an-ı Kerim’in Braille harfleri ile hazırlandığı bu eser sayesinde her yıl yüzlerce vatandaşımız Kitabımız’la buluşuyor, bir o kadardı da Mushaf’ı bu metinden hıfz ederek hafızlık mertebesine ulaşıyor.
Kur’an-ı Kerim’i aslından okumak için ise -elbette- Kur’an harflerinin bilinmesi gerekmektedir. Halk arasında Elif Cüzü adıyla bilinen Elif-Ba da Başkanlığımız tarafından braille harfleri ile hazırlanıp toplumun hizmetine sunulmuştur. Eser klasik Elif-Ba sistemi ile hazırlanmış olup Arap harflerinden Kur’an tilaveti esnasında uygulanacak tecvit kaidelerine kadar tüm konuları tafsilatlı bir şekilde içermektedir.
Kur’an-ı Kerim’in ifade ettiği emir ve yasaklar, dini kaideler ve toplumsal düzenlemeler şüphe yok ki ilk ve en doğru bir şekilde bizlere “bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderilen” (Ahzâb, 33/46.) Muhammed Mustafa (s.a.s.) tarafından açıklanmış ve öğretilmiştir. Dolayısıyla Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) yaşayan Kur’an-ı Kerim’dir. Onun sözleri ve davranışları Kitabımız’ın yansımalarıdır. Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından hazırlanan Hadislerle İslam, 2013 yılında Braille olarak bastırılıp vatandaşlarımızın istifadesine sunuldu. Serlevha Hadisler alt başlığı ile yayına çıkan bu eser ile görme engeline sahip olanlar Peygamberimizin sözlerine dokunarak hayatlarına yön vermeye başladı.
Cenab-ı Allah, Kur’an-ı Kerim’de “Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, eğlence, bir süs, aranızda bir övünme ve daha çok mal ve evlât sahibi olma isteğinden ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibidir ki, bitirdiği ziraatçilerin hoşuna gider. Sonra kurur da sen onun sapsarı olduğunu görürsün; sonra da çer çöp olur. Ahirette ise çetin bir azap vardır. Yine orada Allah’ın mağfireti ve rızası vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir geçimlikten başka bir şey değildir. (Hadîd, 57/20.)” buyuruyor. Burada kula düşen gelip geçici “bir akşam yahut bir kuşluk vakti kadar kalınan dünyada (Naziât, 79/46.)” “İman edip sâlih amel işlemek, birbirimize hakkı tavsiye etmek ve birbirimize sabrı tavsiye etmek (Asr, 103/3.)” değil midir?
Bu soruya dair cevapları yaşama telaşı içinde gündelik işlerimizi ve hayatımı nasıl ve neye göre düzenlememiz hususundaki dinî bilgileri içeren; ilmihal konularının yer aldığı; 2013 yılında okuyucularla buluşturulan; Seyfettin Yazıcı tarafından hazırlanan; Braille Temel Dini Bilgiler, İtikat - İbadet - Ahlak isimli eserde bulabiliyoruz.
Engellilerin kitaba olan iştiyakını giderme gayesi güden Başkanlığımız yalnızca görme engelli kardeşlerimize hitap eden eserler hazırlamıyor. El hareketleri ve yüz mimikleri kullanarak görsel bir iletişim ortamı oluşturma gayesi güden işaret dili ile hazırlanmış kitaplar da işitme engelli vatandaşlarımıza hitap ediyor. Bu bağlamda hazırlanan en önemli eser şüphesiz abdestten ziyaret tavafına kadar yaklaşık 800 dini kavramı işaret diline tercüme den Türk İşaret Dili Dini Kavramlar Sözlüğü’dür. Klasik sözlük mantığı çerçevesinde hazırlanan eser dini kaidelerin ve kuralların anlamlandırılması hususunda işaret diline ihtiyaç duyan vatandaşımıza ve meraklılarına hitap ediyor.
İşitme Engelli Çocuklar İçin Din Eğitimi Seti isimli eser de bilhassa çocuklarımıza dini hassasiyetlerin öğretilmesi ve bu hassasiyetlerin çocuklarımızca benimsenmesi amacıyla hazırlanarak 2014 yılında halkımızın istifadesine sunuldu.
Yeri gelmişken şunu da belirtelim: Kitapların yanı sıra Diyanet TV tarafından hazırlanan ve Mahmut Küçük tarafından sunulan “SesSİZ”, bireylerin manevi ve dini eğitim almalarını hedefleyen bir program hüviyeti taşımaktadır. İşaret dili ile sunumu yapılan ve alt yazı ile desteklenen program Başkanlığımız tarafından engelli vatandaşlarımızın istifadesine sunulmuştur.