Makale

TARİHİN ŞANLI SAYFALARI VE ÂTATÜRK

Merhaba

TARİHİN ŞANLI SAYFALARI VE
ÂTATÜRK

Harun ÖZDEMİRCİ
Dini Yayınlar Dairesi Başkanı

Dünya tarihi, asırlar boyunca üstün nitelikli devlet adamlarının mücadelelerle dolu yaşamlarına sahne olmuş, onların bu mücadelelerine sayfalarında yer ayırmıştır. Fakat tarih, asker ve devlet adamı olma nitelik ve yeteneklerini bir bütün olarak kendi kişiliğinde toplamış bulunan pek az örnek insanın varlığından söz eder. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk de bu müstesna insanlardan birisidir.
Mustafa Kemal Atatürk, gerek savaş meydanlarında, gerekse siyasal ve sosyal alanlarda milletine ve ordusuna örnek olmuş, en ümitsizmiş gibi görünen savaşlardan, bunalımlardan zaferlerle çıkmasını bilmiştir. O, yenilmiş, hemen hemen her şeyi elinden alınmış, harap edilmiş bir enkazdan, milleti ile bütünleşip, birlik ve beraberliği sağlayarak, kuvvetli ve dünya ölçeğinde büyük ve yepyeni bir Cumhuriyet kurarak Türk ve Dünya tarihinin şanlı sayfalarına adını yazdırmış büyük bir lider, büyük bir komutan olma özelliği taşır.
Onun komutanlığını açık bir şekilde belirleyen en büyük olay, Türk halkının birlik ve beraberlik içerisinde, yokluklara ve imkansızlıklara rağmen kazanmış olduğu Türk İstiklâl Savaşı olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk’ün sevk ve önderliğinde sürdürülen bir dizi başarı ile dolu bu mücadele bir destan olarak Türk tarihini süslemiştir.
O, katıldığı bütün cephelerde, en ümitsiz zamanlarda mutlaka bir aydınlık yol bulup ümitsizliği ümide, zorluğu kolaylığa, mağlubiyeti zafere çevirmesini bilmiştir. Sakarya’da. Çanakkale’de en sıkıntılı ve buhranlı zamanlarda birliklerine verdiği emirlerle kazanılan zaferler buna en iyi örnektir.
Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını incelediğimizde, onun Türk milletinin hayatına ve geçmişine ağırlık verdiğini ve Türk tarihini yakînen incelediğini görürüz. O, bir bilim adamı olmamasına rağmen, gerek asker olarak gerekse bir idareci olarak her konuya bilimsel bir yaklaşımla eğilmiştir. Bununla beraber Atatürk’ün kazanmış olduğu bütün zaferlerinde iki etkili silahtan yararlandığı bilinmektedir. Birincisi zekası, İkincisi de bilimsel yönetimi kullanmadaki ustalığı ve bilime olan saygısıdır. O, kurtuluşun bilimde ve akılda aranması gerektiğini en iyi gören ve bu konuda köklü atılımları gerçekleştiren bir liderdir. Onun devlet adamlığı ve kuruculuğu, nitelikleri, bu dönem içinde siyasî, kültürel, sosyal ve özellikle ekonomik alanlarda yaptığı bir dizi reformlarda görülür. Ona göre "dünyada maddiyat için, maneviyat için, başarı için en hakiki mürşit ilimdir, fendir; ilim ve fennin dışında kılavuz aramak gaflettir, bilgisizliktir, doğru yoldan sapmaktır." O, medeniyet yolunda başarının, yenilikleri kavrayıp uygulamaya koymaya bağlı olduğunu söyler ve toplumun yaşayışında, bilim ve teknoloji alanında başanlı olmak için tek ilerleme ve gelişme yolunun bu olduğunu ifade eder.
Kapanan bir devirle açılan bir devir arasında tarihi görevini başarı ile yerine getiren ve bu başarıyı, aşama aşama izlediği bir kurtuluş programında belirlemiş olduğu ana çizgiden hiçbir sapmaya gitmeden gerçekleştiren Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle anıyoruz.
Bir sonraki sayıda buluşmak üzere her şey gönlünüzce olsun, hoşça kalınız.