Makale

Hangi Kulvarda Yürüyorlar?

Hangi Kulvarda Yürüyorlar?

GAFFAR TETİK
Yazı İşleri Müdürü

Dergimizin Kasım sayısında; ülkemizde, müslümanlıgın dışında mevcut bulunan diğer dinleri, yapılarını; dünya siyaset arenalarında bazı ülke temsilcilikleri, kuruluşları, dernekleri, şahısları tarafından: Türkiye’de azınlıklara baskı uygulanıyor, dini ibadetlerini rahatça yerine getiremiyorlar" gibi ısıtılıp ısıtılıp öne sürülen iddiaları en yetkili ağızlardan dinlemek; bunun yanında halkımıza ve gençlerimize yönelik, "Misyonerlik Faaliyetlerini araştırmak, "Gündem" olarak işlenecekti.
Böyle önemli konular klasik yazılarla geçiştirilemezdi. Gerçeğin kendisini görmek, yaşananları gözlemlemek; olayları yaşayanlar ve yaşatanlarla yüz yüze gelmek gerekiyordu. Biz de öyle yaptık. Kalktık, İstanbul’a gittik görevli olarak.
İstanbul... Medeniyetlere beşiklik, dinlere eşiklik etmiş. Çag kapattırmış, çag açtırmış!.. Güneş bile ışıklarını bir başka hüzmelendiriyor orada...
Tel-tel, lif-lif olup dökülüyor sanki Ayasofya’mn, Sultanahmet’in,
Süleymaniye’nin, Dolmabahçe’nin üzerine. Sonra kayboluyor eijesi günün sabahına kadar Marmara’nın sularında...
Peygamber muştusuna erişmiş, o muştu için taa Medine’den gelip, topraklarında fedayı can etmiş "Ebâ Eyyüb el-Ensarî’nin can cana, koyun
koyuna yattığı bu şehri Islambol u duyup da dinlememek, görüp de aşık olmamak ne mümkün?
Çok şeyler söylendi, çok şeyler yazıldı bu kutlu şehir hakkında bugüne kadar... Benim burada, İstanbul’u anlatmak değil muradım. Çok anlatmış onu tarihçiler, yazarlar, şairler... Ben, bu yerlerin merkezlerine kaynaklık eden İstanbul’daki kesitlerden çok küçük bir kısmını sunacağım da, oraya getirmek istiyorum konuyu.
Hangi kesim, hangi kısımda? Eee, arayan aradığını bulur. Ben de buldum Türkiye Yahudileri Hahambaşı’sı "David ASEO"yu; Türk-Ortodoks Patriği "Selçuk EREINEROL"u; Ankara’daki Katolik Kilisesi Papazı "Sevgi NUSS"u;
Yehova Şahitleri Türkiye Temsilcisi Mete SÜER’i...
İlginizin doruk noktasını bu ilginç röportajlar dizisine kanalize ederek bilhassa; "İbadet yok, işlenen suçlara ölümden başka ceza yok, cehennem yok..." vs. görüşlerini altın kupalarda bir şifa iksiri gibi sunan "Yehova Şahitleri ’ni soluk-soluga okuyacağınızdan eminim.
Yalnız ben burada yorum yapmıyorum, çünkü yorum okuyucuya aittir. Herkes dikkatle okuyup değerlendirsin hangi kesimin, hangi kulvarda yürüdüğünü!..