Makale

Günümüzde Kur'an eğitiminin önemi

Günümüzde Kur’an eğitiminin önemi

Belgin Aydın
DİB Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı

Fotoğraflar: Yusuf Çağlar Arşivi

Kur’an, Peygamber Efendimiz’e Cebrail vasıtası ile gönderilmiş Allah’ın kelamı, Âlemlerin Rabbi’nin vahyidir. Cenab-ı Hak kitabını: O hak ile batılı ayırt eden bir söz (Tarık, 86/13.), Allah’ın sımsıkı sarınılması gereken sağlam bir ipi (Al-i İmran, 3/103.), dertlerin devası, kalplerin pasını silmek için cila, ders almak isteyenler için öğüt, hak dava için hidayet rehberi (Yunus, 10/ 57.) ve abitler için feyiz kaynağı (Enbiya, 21/50.) olarak tanımlıyor.
Kur’an-ı Kerim’i okuyup anlamak, her konuda onun emir ve yasaklarına uymayı da beraberinde getirir. İslam dinini ana hatları ile öğrenmek, ancak Kur’an’ı düzgün okuyup, doğru anlamaya bağlıdır. Bundan dolayı Kur’an, İslamiyet ve Müslümanlar açısından hayati bir önem taşımaktadır.
Hz. Mevlana’dan nakledilen bir kıssa bize Kur’an eğitiminin önemini en güzel şekilde anlatmaktadır: Bir gün huzuruna giren bir genci ayağa kalkarak karşılayan Mevlana, bununla da kalmaz, genci makamına oturtur, kendisi de karşısında bir talebe gibi hürmetle bekler. Çevredekilerin itiraz yollu bakışlarına ise şöyle cevap verir: Bu genç Kur’an’ı ezberlemiş bir hafızdır. Kalbinde Kur’an yazılıdır. Siz sokakta üzerinde Allah yazılı bir kâğıdı görünce hemen hürmet göstererek eğilip alıyor, yüksek bir yere koyuyorsunuz. Ben de kalbine Kur’an’ın tamamını yazdırmış bir gence hürmet gösteriyor, ayağa kalkıyorum. Sizin hürmet gösterdiğiniz kâğıt üzerindeki yazıdan daha fazlası bu gencin kalbinde yazılıdır!
Görülüyor ki Kur’an’ın tamamını olmasa da en azından namazda okuyacakları sureleri ezberleyenler, ortaya koydukları bu davranış sebebiyle üzerinde ayet yazılı olan Kur’an sayfaları gibi hürmet ve saygıya layık hâle gelirler.
Din eğitiminin temeli Kur’an-ı Kerim öğretimiyle başlar. Dolayısıyla çocuklarımıza ve gençlerimize belirli yaşlarda öncelikle Kur’an öğretilmesi son derece önemlidir. Din eğitiminin itikat, ahlak, ibadet ve beşerî münasebetler gibi temel şubeleri, Kur’an eğitimi ve öğretiminin üzerine bina edilmektedir. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve çocuklarımızın, iyi bir Müslüman olarak yetişmeleri, Kur’an’ın cihanşümul prensipleriyle eğitilmelerine bağlıdır.
Peygamber Efendimiz gençlerin Kur’an öğretimine büyük önem göstererek yalnızca onlara Kur’an’ı okumakla yetinmemiş, aynı zamanda Kur’an’ı güzel okuyan Hz. Osman, Ebu Musa, Abdullah b. Mesud, Ubeyy b. Kâ’b gibi güzide şahsiyetlere Kur’an öğretimi hususunda görevler vermiştir. Taşradan gelen ve Kur’an öğrenmek isteyenlere mescidini açmıştır. Sayıları üç yüzü bulan ve ashab-ı suffe adı verilen bu insanlar, mescitte ve mescidin önündeki sofada yatıp kalkarak gece gündüz Kur’an okuyup öğrenmişlerdir. İbadethanenin aynı zamanda bir eğitim öğretim merkezi olarak kullanılması belki de tarihte ilk defa bu boyutlara taşınmıştır. Mescitte günde beş vakit kılınan namazlar zaten birer Kur’an öğretim saatiydi. Özellikle cehri (açıktan) kıraatin yapıldığı vakitler Kur’an’ı bizzat Hz. Peygamber’in ağzından işitip öğrenme fırsatı sağlamıştır.
Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizler de camilerimizde ve Kur’an kurslarımızda yavrularımızın Kur’anla buluşmasını çok önemsiyoruz. Bu sene yaş sınırlamasının kaldırılması ile beraber Kur’an ikliminin en neşeli baharının yaşandığı dönemler olan yaz kurslarında, camilerimiz ve Kur’an kurslarımız âdeta rengârenk çiçekler açmış bahçeler hâline gelecek, her yaştan yavrularımız o Kur’an iklimini kalplerinde hissetmek için camilerimizi dolduracak ve dokuz hafta boyunca bizim başköşemizde en değerli misafirlerimiz olacaklar.
Bu kıymetli misafirlerimizi memnun etmek, eğlenerek ve çok güzel vakit geçirerek tatil havasında Kur’an öğrenmelerini sağlamak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı olarak aylar öncesinden hazırlıklara başladık. Yaptığımız sempozyum, toplantı ve çalıştaylarda yaş gruplarına göre Kur’an eğitimini, yaz kurslarının nasıl olması gerektiğini ve eğitim öğretim açısından en verimli dönem olan çocukluk döneminde Kur’an eğitiminin kaliteli, güzel ve kalıcı bir şekilde nasıl verilebileceğini ve yavrularımızı eğlendirerek zevkle nasıl eğitebileceğimizi enine boyuna değerlendirdik. Oluşturduğumuz grup çalışmaları sonucunda o minik kardeşlerimize tatil kitabı ve çeşitli materyaller hazırladık. Mevcut kitapların içeriğini de gözden geçirerek bazı değişikliklerle onları daha işlevsel hâle getirmeye çalıştık.
Aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bir protokol imzalayarak yaz kurslarına katılacak 07-18 yaş gruplarındaki öğrencilerimize ücretsiz olarak katılabilecekleri çeşitli spor aktiviteleri ve kurslar hazırladık. İsteyen öğrencilerimiz öğleye kadar Kur’an eğitimini aldıktan sonra öğleden sonra bulundukları bölgelerdeki Spor Müdürlüğünün tesislerinden faydalanabilecek ve ücretsiz olarak istedikleri kursa katılabilecekler, kurslar arası düzenlenecek turnuvalarla arkadaşlıklarını pekiştireceklerdir.
Netice itibarıyla, Yüce Yaratıcı’nın rahmet vesilesi olarak gönderdiği ilahî kelam, okumamız ve anlamamız gereken bir kitaptır. O, hem dünya hayatımız hem de ahiretimiz açısından kurtuluş vesilemizdir. Dünyada bizler için önemli bir nasihat, dertlerimize şifa, hidayet kaynağı ve rahmettir. İnsanlığın dertlerine reçete olup, onları en doğru yola iletir. Hem toplumsal hem de ferdi huzurumuzun sağlanabilmesi için Kur’an’ı gereği gibi anlamalı ve yaşamalıyız, bunun için de küçük yaştan itibaren çocuklarımızı Kur’an terbiyesiyle büyütmeliyiz.
Ben bu yazıyı hazırlama aşamasında iken 17 yaşındaki (Kur’an’ın ifadesi ile) gözümüzün nurunu ebedî saadete uğurladık. Eğer Kur’an’ın bize verdiği hidayet rehberliği olmasaydı hiçbir ana yüreği bu acıya dayanamazdı. Biz Kur’an’dan doğumun olduğu kadar ölümün de hayatın bir parçası olduğunu, hatta sadece bu dünya için değil aslında ahiret için yaratıldığımızı öğrendik ve biliyoruz ki ölüm, sadece yaşlılar için değil, bebekler, çocuklar ve gençler için de her an hazır bekliyor. Dolayısıyla anne babalara, eğitimcilere ve din görevlilerine düşen başlıca görev yavrularımızı ve çevremizdeki dostlarımızı Kur’an’la buluşturmak, hayatlarına ve ölümlerine anlam kazandırmalarını sağlamaktır.