Makale

CUMHURİYETİMİZİN 75. YILINI DİYANET NASIL KUTLUYOR?

CUMHURİYETİMİZİN 75. YILI BÜTÜN YURTTA VE YURTDIŞINDAKİ TEMSİLCİLİKLERİMİZDE ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANIYOR.

CUMHURİYETİMİZİN 75. YILINI
DİYANET NASIL KUTLUYOR?

Teklif, parti grubunda ve hemen arkasından da Mecliste görüşüldü.” “Yaşasın Cumhuriyet" sesleri arasında kabul edildi. Sonra Mustafa Kemal Paşa Cumhurbaşkanı seçildi.
Cumhuriyetin ilanı, bütün milletçe sevinçle karşılandı. Ülkenin her yanında sevinç gösterileri yapıldı. Ancak Cumhuriyeti kuşku ile karşılayanlar da yok değildi.
Yine Mustafa Kemal Paşa neticeyi Nutuk’un sonunda şu şekilde özetlemektedir.
“Bugün ulaştığımız sonuç, asırlardan beri çekilen milli felâketlerin yarattığı uyanıklığın eseri ve bu aziz vatanın her köşesini sulayan kanların bedelidir. Bu sonucu Türk gençliğine emanet ediyorum."
Sonuç olarak diyebiliriz ki, yıkılan koskoca bir imparatorluktan sonra Türkiye Cumhuriyeti kolay kurulmamıştır. Bunda aziz Türk halkının cesareti, basireti ve hürriyete olan inancı etkili olmuştur. Ayrıca Atatürk’ün dehası, eşsiz önderliği ve halka verdiği güven sonuç alınması için tek ve yegâne sebeptir.
75 yıl önce Cumhuriyetin kurulması ve günümüze kadar güçlenerek devam ettirilmesi, Cumhuriyete olan inancın işaretidir. Modern Türkiye, daha nice 75 yıllarını kutlayacaktır.
Cumhuriyetin bir fazilet rejiimi olduğunu bilerek, ülkemizi güçlendirmek, geliştirmek, insanımızı sevmek ve bağımsızlığımızı devam ettirmek en önemli amaçlarımızdan olmalıdır. Bilinmelidir ki, bu aziz vatanımızdan başka vatan yoktur. Devletimiz var olduğu sürece biz varız.
Allah kimseyi hürriyetsiz ve vatansız bırakmasın. Cumhuriyetimiz ilelebed yaşasın. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun.
Başkanlığımızca 14 Eylül 1998 tarihinde Ankara Kocatepe Camii Konferans salonunda bir konferans tertip edildi. Diyanet Aylık Dergi’nin Ekim 1998 sayısı Cumhuriyet Gündem ağırlıklı olarak çıktı, çocuk Dergisi’nde de ağırlıklı olarak işlendi. 1999 yılı Diyanet Takviminin arka blok sayfalarında geniş yazılar yayınlanacak. TRT-4’te yayınlanmakta olan "Diyanet Saati" programlarında konu ile ilgili konuşmalara ağırlık veriliyor. APK Dairesi Başkanlığı’nca konu ile ilgili 1000 sayfayı aşkın bir eser hazırlandı...
Cumhuriyetimizin 75. yılının kurum ve kuruluşlarca hangi etkinliklerle nasıl kutlanacağı, Başbakanlığın koordine ettiği ve bazı kurumların temsilci göndererek iştirak ettiği 10’u aşkın toplantıda ele alındı. Bu toplantılarda Diyanet İşleri Başkanlığı’nı temsilen APK Dairesi . Başkanı İsmail işi görevlendirildi. .
Başbakanlık, Kültür Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığında yapılan bu bir dizi toplantıda, hangi faaliyetlerin, hangi kurumlarca gerçekleştirileceği tartışılarak . kararlaştırıldı. Alınan bu kararlar doğrultusunda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, , Cumhuriyetin 75. yıldönümünde yapacağı faaliyetleri . APK Dairesi Başkanı İsmail İşi’den öğrendik.

• Sayın hocam, Cumhuriyetin 75. - yılı kutlamaları çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığı ne gibi faaliyetler gerçekleştiriyor?
Öncelikle Başkanlık olarak bütün vatandaşlarımıza, “Cumhuriyetimizin 75. yılı kutlu olsun" diyerek sözlerime başlamak istiyorum.
Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Cumhuriyetin 75. yıldönümünü birçok etkinliklerle kutluyoruz. Bunların bir kısmını şu şekilde özetleyebilirim:
Başkanlığımızca, Cumhuriyetin kuruluşu ve önemini anlatan bir hutbe hazırlandı. 23 Ekim 1998 Cuma günü ülkemizdeki bütün camilerde bu hutbe okutulacak.
Eylül ayında yapılan ve Ekim ayında da yapılacak olan vaazlarda bütün camilerimizde Cumhuriyetin kuruluşu, Cumhuriyetin önemi ve Cumhuriyet’in kuruluşunda din adamlarının rolü konuları halkımıza geniş geniş anlatılacak.
Başkanlığımızca 14 Eylül 1998 tarihinde Ankara Kocatepe Camii Konferans Salonu’nda bir konferans tertip edildi. Bu konferansta Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Ali Sarıkoyuncu, "Mustafa Kemal Atatürk ve Din Adamları" konularında vatandaşlarımıza geniş bilgi verdi. Konferans vatandaşlarımız ve Başkanlığımız personeli tarafından büyük ilgi gördü. Bu tür konferans ve panellerin taşra teşkilatlarında da yapılması için Müftülüklerimize bir genelge gönderildi. Bu genelge çerçevesinde, Müftülüklerimiz de İl ve İlçelerde konferans ve paneller düzenleyecekler.
Başkanlığımız süreli yayınlarından "Diyanet Aylık Dergi"nin Ekim 1998 sayısının Cumhuriyet gündem ağırlıklı olarak çıkarılması kararlaştırıldı. Yine ayda bir yayınlanan "Diyanet Çocuk Dergisi "nde de bu konu ağırlıklı olarak ele alınacak, çeşitli yazı ve çizgi romanlarla anlatılacak.
Yine 1999 yılı "Diyanet Takvimi "nin arka blok sayfalarında Cumhuriyetin kuruluşu ve önemiyle ilgili yazılara geniş yer verilecek. Ayrıca, Başkanlığımız tarafından 1998 yılı içerisinde hazırlanarak bastırılan bütün yeni kitapların dış kapaklarında Cumhuriyetin 75. yılı kutlamaları logosu kullanılmaktadır.
1998 yılında, İstiklâl Savaşı, İstiklâl Marşı, Cumhuriyetin Kuruluşu, ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyetin kuruluşundaki rolünü anlatan eserler hazırlandı. Bu eserlerden bir kısmı bastırılarak halkın istifadesine sunuldu, bir kısmı ise basım aşamasında. Bunları da en kısa zamanda bastırarak vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız.
TRT-4’te yayınlanmakta olan "Diyanet Saati" programında Cumhuriyetimizi konu alan konuşmalara ağırlık verildi. Yine Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından gerçekleştirilecek olan "Sönmeyecek Bir Ateş" adlı projenin gerçekleştirilmesine Başkanlığımızca katkılarda bulunulmuştur.
Başkanlığımızca yaptırılan ve üzerinde Cumhuriyetin kutlama logosu ile "CUMHURİYETİN 75. YILI KUTLU OLSUN" ibaresi bulunan 1x5 metre ebadındaki bez afişler Başkanlığımız merkez ve İl müftülüklerimizin hizmet binalarına astırıldı. Bu afişler 1 Ekim-31 Aralık 1998 tarihleri arasında binalarda asılı kalacaklar.
Başkanlığımızca tertip edilen bu etkinlikler dışında bazı İl ve İlçe Müftülüklerimiz kendi mahallerinde yapılan kültür, spor ve benzeri etkinliklere de katılmaktadırlar.
Başkanlığımız APK Dairesi olarak, Cumhuriyetimizin kuruluşu ile birlikte kurulan Diyanet İşleri Başkanlığımızın kuruluşundan günümüze kadar geçen 75 yıl içerisinde Başkanlığın gerçekleştirdiği önemli faaliyetleri kapsayan 1000 sayfayı aşkın bir eser hazırladık. 29 Ekim 1998 tarihine kadar basılmış olacak olan bu eseri, Cumhuriyetimizin 75. yılında Cumhuriyetimizi kuranlara ithaf ediyoruz.
• Hocam Diyanet İşleri Başkanlığımın çeşitli ülkelerde Din Hizmetleri Müşavir ve Ataşelikleri var. Yurtdışında bulunan bu birimler, Cumhuriyetin 75. yılında ne gibi faaliyetler düzenleyecekler?
Başkanlığımızca yurtiçinde yapacağımız bütün bu etkinlikler yurtdı- şındaki Din Hizmetleri Müşavirliklerimiz ve Din Hizmetleri Ataşeliklerimiz tarafından da aynen yapılacaktır.
• Verdiğiniz bu değerli bilgiler için size çok teşekkür ederim hocam.
-Ben teşekkür ederim.
Röp: Ahmet ARSLAN