Makale

BANTTAN HATİM DİNLEMEK

DİN İSLERİ YÜKSEK KURULU FETVALARINDAN

BANTTAN HATİM DİNLEMEK

Ehil kişiler tarafından okunup, banda kaydedilmiş olan Kur’an-ı Kerim ve hatm-i şerif tilâvetinin, hürmetle dinlenmesi, isteyenlerin bu esnada söz konusu tilâveti Mushaf-ı Şeriften de takibetmeleri, bizzat Kur’an-ı Kerim tilâvetinde bulunan bir kimseyi dinlemek gibi ibâdettir ve sevaptır. Böylece Kur’- an-ı Kerim tilâvetinin dinlenilmesi ile elde edilecek sevabın başkalarına (ölmüş kimselerin ruhlarına) bağışlanması da câizdir.
Hatim ise, bir kimsenin Kur’an-ı Kerim’i baştan sonuna kadar bizzat tilâvet etmesi demektir. Başkası tarafından veya banttan tilâvet olunan hatmi dinleyen veya takibedenler, hatim indirmiş olmazlar; fakat Kur’an tilâvetini ve hatmi dinleme sevabı alırlar.