Makale

Yeni Bir dünya ve Türkiye Gerçeği

TÜRKİYE ORTADOĞU İLE BATI ARASINDA BİR KÖPRÜ.. BÖLGESİNDE BİR İSTİKRAR UNSURU.. VAZGEÇİLMEZ BİR ODAK ÜLKE...

Turan AYDINBEYLİ

YENİ BİR DÜNYA VE… TÜRKİYE GERÇEĞİ

DÜNYA bir yarış alanı: İnsanlar insanlarla, milletler milletlerle, fikirler fikirlerle, sistemler sistemlerle yanşıyor. Bu yarışın İslâmî literatürdeki adı "İmtihan", İyilik, doğruluk, takva üzerine yarış ve yardımlaşn Kötülük ve düşmanlık üzerine değil Büyük ve şerefli bir tarihin varisleri olarak bize düşen her halde "hak"’tan, "doğ-ru"’dan, "âdil" olandan ayrılmamak olmalı.. Bencillikten, gayr-ı ilmî ırk hakimiyeti mülâhazala-nndan uzak; "insan "a değer veren bir yaklaşım ve uygulama... Bize yakışan budur.
Gel-gör, bu yansın milletler arenasındaki görüntüsü, rekabet ve düşmanlık üzerine kurulu.. Doğrularla yanlışların, dostluklarla düşmanlıkların birarada yürüdüğü ve yürütüldüğü bir gidiş...
Doğu Bloku’nun hâlâ yankılan süren değişmeleri, bir yandan tüm Doğu Avrupa’yı; ortadoğudan-uzakdoğuya büyük bir coğrafyayı etkilerken, diğer yandan ülkemizde de "dış tehdit", "milli güvenlik" ve "dış politika" konulannı en çarpıcı şekilde gündeme getirdi. Paris’ten Moskova’ya kadar uzanan bu tartışmalar sürerken, Türkiye nin yeri ve önemi de tartışma gündeminden inmedi. NATO karşısındaki durumumuz, Türk-Amerikan ilişkileri, A.T.’ye adaylığımız, Türk-Sovyet münasebetleri, Balkan ve kardeş İslâm ülkeleriyle komşuluk bağlantımız her mahfilde, her seviyede değerlendirildi.

“TÜRKİYE, "İSLÂM ÜLKELERİ" BOYUTUNDA, "TÜRK DÜNYASI" BOYUTUNDA, "BALKAN VE KARADENİZ" ÜLKELERİ BOYUTUNDA, TARİHÎ MİSYONUNU
YENİDEN DEĞERLENDİRMEK DURUMUNDA... ÜLKEMİZİ SARAN
BU BÖLGELER, YENİ BİR YOL AYIRIMINA GELMİŞ BULUNUYOR”