Makale

KİTAP - YURTDIŞINDAKİ CAMİLERİMİZ

Kitap

YURTDIŞINDAKİ CAMİLERİMİZ

Diyanet İşleri Başkanlığı Dış ilişkiler Dairesi Başkanlığı ’nca, 1992 yılında, "Yurtdışındaki Camilerimiz" adlı bir albüm hazırlandı. Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık Ticaret İşletmesinde bastırılan sözkonusu albümde, yurtdışında çalışan vatandaşlarımız taralından temelden in- şaâ edilen camiler konu edilmektedir. Takdimini Diyanet İşlen Başkanı Mehmet Nuri YILMAZ’ın yaptığı albümde. Başkan Yardımcısı Sami USLU ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Arif SOYTÜRK de kısa bilgiler vermişlerdir.
Başkan Mehmet Nuri YILMAZ şu ifadeleri serdediyor: "...Türk-lslâm Kültür ve Medeniyetinin temel ve değişmez unsurlarından biri de camidir. Biz millet olarak, her gittiğimiz yerde, Türk ince ruhunun ve mimari estetiğinin şaheseri olan, müslümanları biraraya getirip kaynaştıran camileri, onların kubbe ve minarelerini inşa etmişizdir.
Halkımızın camiye verdiği önemin, ona duyduğu ihtiyacın en canlı göstergelerinden birisi de yurtdışında, çeşitli ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızdır. Bu vatandaşlarımız, kendi mali imkanlarını birleştirerek yaşadıkları ülkelerde 1000’i aşkın cami açmışlardır".
İşçi vatandaşlarımızın gösterdikleri gayretleri Başkan Yardımcısı Sami USLU anlatırken, " Yurtdışında çalışan vatandaşlarımızın camileri ihya için gösterdikleri gayretler, yaptıkları fedakârlıklar her türlü takdirin üstündedir, mesel olacak seviyededir. Eşi emsali çok az rastlanılır davranışlardır."
72 sayfadan oluşan ve büyük boy kuşe kağıda bastırılan albümde, ülkemiz dışında çalışan, gönlü sehavet ve infak duyguları ile dolup taşan Müslüman Türk insanının vücuda getirdiği eserler (camiler) çok güzel tarzda çekilmiş resimlerle takdim edilmiştir. Bu albümde genel anlamda camilerden, mimari ve teknik özelliklerinden, kapasite ve genişlik dunlmlarından; vakit, bayram, cuma namazlarındaki cemaat durumlarından; maliyetlennden sözedilmektedir. Albümde önceliği Almanya’da inşa edilen camiler almıştır. Sözkonusu ülkedeki camiler eyalet ve şehirlerdeki durumlarına göre belirtilmiştir. Daha sonra sırasıyla Avustralya, Belçika, Fransa, Hollanda, KKTC’deki camiler hakkında özet bilgiler bulmak mümkündür.
Albümün amacını Dış ilişkiler Dairesi Başkanı Arif SOYTÜRK şu cümlelerle ifade etmektedir: "Bu albümü hazırlamaktaki amacımız vatandaşlarımız tarafından meydana getirilen bu eserleri kısaca tanıtmak ve onlara teşekkür etmektir." Belirtilen dileklere biz de katılıyor, sözkonusu eserlerin inşaasında emeği ve katkısı geçenleri kutluyor, Cenabı Hakk’tan yapılan hayır ve hasenatın devamını diliyoruz.