Makale

Bizden...

Bizden...

Her geçen gün gelişen ve güzelleşen Diyanet Aylık Dergi’nin yeni bir sayısıyla sizlerle yeniden buluşmanın sevinci içerisindeyiz. İçerik, tasarım ve görsel malzeme yönüyle Dergimiz hakkında sizlerden pek çok olumlu tepki aldığımızı belirtmek isterim. Başta din görevlilerimiz olmak üzere, İlahiyat Fakülteleri ve diğer akademik çevrelerden aldığımız memnuniyet ifadeleri, Diyanet Aylık Dergi’de esas alınan bilime dayalı din anlayışının topluma kazandırılması hedefinin ne derece önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum Diyanet Aylık Dergi ailesi olarak bizlere güç veriyor, daha iyisini ve daha güzelini ortaya koyabilmemiz için biz- ler üzerinde adeta bir tazyik etkisi yapıyor.
Bununla birlikte, akademik dilin okuyucu seviyesine indirgenmesinde zaman zaman zorluklar yaşadığımızı da ifade etmek isterim. Değerli çalışmalarıyla tanınan bilim adamlarımızdan aldığımız bazı makalelerde yer alan teknik terimler ve ona bağlı ifade tarzları dil ile ilgili bu tür güçlüklerle karşılaşmamızda etkili olmaktadır. Zira makalenin bilimsel değeri ile okuyucu kitlesi açısından dilinin ağırlığı gibi iki unsur arasında seçim yaparak yazının yayınlanıp yayınlanmamasına karar vermek pek de kolay olmamaktadır. Bu sebeple bize yazı gönderen değerli yazarlarımızın bu hususu özellikle göz önünde bulundurmaları gerektiğini belirtmek yerinde olur.
Okuyucu kitlemizin önemli bir bölümünü din görevlileri oluşturmaktadır. Din görevlilerimizin meslek hayatında edindikleri tecrübe azımsanmayacak derecede büyük ve önemlidir. Bir taraftan din görevlilerimizin meslekî tecrübeleri diğer taraftan da ilahiyat Fakültelerinde oluşan akademik birikimi sosyal hayata yönelik bir düzlemde bir araya getirmek suretiyle okuyucularımıza aktarmak bizim öncelikli hedefimiz olacaktır. Bu hedef doğrultusunda, Dergimizin kurumsal kimliği de dikkate alınarak, toplumun ve özellikle okuyucu kitlemizin durumu da göz önünde bulundurulmak suretiyle konular gündeme taşınacaktır. Başta ilâhiyat ve din bilimleri alanında akademik çalışma yapanlar olmak üzere tüm din görevlilerimizin ve akademisyenlerin yardım ve desteğine büyük ihtiyacımızın olduğu bir gerçektir.
Bu vesileyle, Diyanet Aylık Dergi ailesi adına hayırlı
bayramlar dilerim.

Ahmet Onay