Makale

CAMİLERDEKİ ÇALAR SAATLER

DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU FETVALARINDAN

CAMİLERDEKİ ÇALAR SAATLER

Çalar saatlerin, gerek ses, gerek şekil, gerek maksat bakımından kilise çanı ile bir ilgisi yoktur. Nitekim asırlardan beri çalar saatler bütün islâm ülkelerinde kullanılmış, camilere konulmuş, bunun caiz olmadığı konusunda îslâm alimlerinden hiç kimse, bir şey söylememiştir.
Ancak, cami ve mescidler ibâdet yerleridir, ibadetin huzur ve huşu içinde yapılabilmesi için, ibâdet yapılan yerlerin son derece sade; huzuru bozan ve dikkati dağıtan her türlü şekil ve sesten uzak, asude yerler olmaları gerekir. Esasen günümüzde camiye gelen herkesin kolunda veya cebinde saati bulunmaktadır. Bu itibarla, camilerimizde bulunan çalar saatlerin belirli zamanlarda özel ses çıkaran tertibatlarının çalıştırılmaması uygun olur.