Makale

ÖĞRENMEK İSTİYORUM

ÖĞRENMEK İSTİYORUM

Rabbim kâinatı bir kitap gibi yaratmış,
Anlayıp, kavramaya , idrak ve his diyorum.
Kâinatı okumak ne büyük bir san’atmış,
Bu san’atı okuyup, öğrenmek istiyorum.
Kur’an ile sünneti, O emanet eyledi,
Beşikten mezara dek ilim öğrenmek dedi,
Kâinat efendisi Hazreti Muhammedi,
Bilmek için okuyup, öğrenmek istiyorum.
İlk ayetinde bize oku diye buyuran,
İnsanlığa kurtuluş yollarını duyuran,
Ruhumuzu okuyup, dinledikçe doyuran,
Kur’an’ımı okuyup, öğrenmek istiyorum.
Şu atsız kahramanlar; Ahmet, Mehmet, Ali’yi,
Mevlana, Yunus, Emre, Hacı Bektaş Veli’yi,
Farabi, lbn-i Sina, Razi ve Gazali’yi,
Bilmek için okuyup, öğrenmek istiyorum.
Ne güzel yaratmış, el, ayak, kaşla gözümü,
İslam fıtratı ile hem yoğurmuş özümü,
Hakka verdiğim; Kalü belâ’daki sözümü,
Bilmek için okuyup, öğrenmek istiyorum.
Vatanımın çalışkan vefakar insanını,
Cihanın imrendiği kahramanlık yanını,
İstiklal harbindeki kurtuluş destanını,
Bilmek için okuyup, öğrenmek istiyorum.
Şanlı tarihimizin zafer yapraklarını,
Cennet yurdumuzun dağ, ova, ırmaklarını,
Yasada olan kişi ödevle haklarını,
Bilmek için okuyup öğrenmek istiyorum.
Şu Sinan’ın muhteşem zarif eserlerini,
Milli musikimizin ünlü bestelerini,
Kütüphanelerdeki kitap destelerini,
Bilmek için okuyup, öğrenmek istiyorum.
Büyük Türkiyemin il il güzelliklerini,
Türkçe ve dilimizin tüm özelliklerini,
Doğu ile Batı’nın bütün klasiklerini,
Bilmek için okuyup, öğrenmek istiyorum.
Okul gibidir dünya, ona ibretle bakıp,
ilim deryalarında temizlenince akıp,
Cehaletten ilim ve Hak menziline çıkıp,
Hakikati okuyup, öğrenmek istiyorum.
Kabuğuna sığmayıp doğudan garba uçan,
Ulaştığı her yere; ilim, din, teknik saçan,
Dünyadaki coğrafi kaşiflere yol açan,
Kültürümü okuyup, öğrenmek istiyorum.

Mustafa TURAN