Makale

Zekât ve Fıtır Sadakası Verilecek Yerler

DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU FETVALARINDAN

Zekât ve Fıtır
Sadakası
Verilecek Yerler

Zekât ve fıtır sadakasının sarf yerleri Kur’an-ı Kerimde (Tevbe Sûresi, Ayet:60) belirlenmiştir.
Bu yerler, fakirler, düşkünler, esaretten kurtarılacaklar, borçlu düşenler, Allah yolunda cihada koyulanlar, yolda kalmış olanlar, zekât toplamakla görevlendirilen memurlar ve müellefe-i kulûb denen, kalbleri İslam’a ısındırılmak istenilen kimselerdir. Zekât ve fıtır sadakasının sayılan bu yerler dışına sarfedilmesi dinen câiz değildir.
Zekâta müstehak öğrencilerin ve diğer kişilerin iaşe, ibate ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamayı üstlenen dernek, vakıf ve diğer kurum ilgilileri, sözü edilen zekât müstehaklarınm ihtiyaçları için zekât almak ve aldıkları zekâtı bu ihtiyaçlara sarfetmek üzere bunlardan vekâlet aldıkları takdirde, onlar adına zekât alabilirler. Henüz ergenlik çağına varmamış küçükler için de, bunların velilerinden vekâlet almak gerekir. Şüphesiz vekâlet verilecek kişilerin, her bakımdan güvenilir kimseler olmaları ve toplanacak zekâtın başka işlere harcanmaması gerekir.