Makale

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINDA BİLGİSAYAR KULLANIMI TARİHÇESİ

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINDA
BİLGİSAYAR
KULLANIMI TARİHÇESİ

Mustafa KARAHAN
Bilgi İşlem Merkezi Müdürü


Başkanlığımızda kullanılmaya başlanan ilk bilgisayar Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından "HİBE" olarak verilen BURROUGHS B-1900 Modeli eski bir bilgisayar sistemidir. Bu bilgisayar eski teknoloji ile üretilmiş, normal faaliyet ömrünü tamamlamak üzere bulunan, Hafıza ve disk (depolama) kapasitesi çok kısıtlı bir sistemdi. O tarihte Ankara’da faal olarak yalnızca Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlıgı’ndan kullanılıyordu. Bu sebeple Başkanlığımız personelinden gönüllü olarak seçilen 7 kişi bilgisayarın kullanımını öğrenmek maksadıyla Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığına 3 aylık bir süre için Kursa gönderilmiştir. 4.1.1988 tarihinde başlayıp 3 ay süren kursa mütakip bilgi işlem için tesbit edilen odaların hazırlanması ve makinaların yerleştirilmesi Mart-1988 de tamamlanmıştır.
Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü 02 03.1988 tarih ve 10 sayılı onayla merkez teşkilatı bünyesinde personelden sorumlu başkan yardımcısına bağlı müstakil bir "BİRİM" olarak kurulmuştur.
Başkanlığımızda bilgisayar kadroları bulunmadığı için görevlendirme suretiyle atanmış ve 25.03.1988 tarihinde bilgisayar fiilen hizmete sokulmuştur.
T. Diyanet Vakfı bilgi işlem merkezinde yapılan personel maaş bordrolarının yapımı için bordro programı çalışmalarına derhal başlanmış ve 1988 yılı içinde tamamlanmıştır. Buna müteakip Personel Programı çalışmalarına başlanmış, Kasım-1988 tarihinde personel görevlendirmek suretiyle taşradan personel bilgileri toplanmış ve veri girişlerine 1989 yılında başlanmıştır.
Ancak, sistemin depolama (Disk) kapasitesi az olduğu için kısa sürede dolmuştur. Bunun üzerine 1991 yılında KOÇ-UNISYS firmasından A4FS bilgisayar sistemi satın alınarak faaliyete geçirilmiştir. Kullanılmakta olan bütün Programlar ve Data’lar aynen yeni sisteme aktarılmış ve kısa sürede uyarlaması yapılmış ayrıca yeni terminaller alınarak terminal sayısı 30’a, bu işte görevli personel sayısı da 27’ye çıkarılmıştır. 1990 yılında T. Diyanet Vakıf tarafından müdürlüğümüze hibe edilen B-38 model bilgisayar ve buna bağlı 3 adet B-27 Sistemi, merkezi sistem olan A4FS Bilgisayar sistemine bağlanmıştır. Bu sistem bağımsız olarak da kullanılmaktadır.
Bu sistemlere ilaveten müdürlüğümüzde taşraya yönelik rehberlik hizmetlerini yürütmek üzere 4 adet PC -Personel Computer bulunmaktadır.

BİLGİSAYARIN ÖNEMİ:

BİLGİSAYAR: Kendisine verilen bilgilerle istenilen problemi çözen bu bilgiler yardımıyla istenen sonuçları çıkartan elektronik bir makinedir. Bu işlemi yaparken bilgileri süratle okuyan, kendi kayıt ortamına depolayan, hata kontrollerini en yüksek seviyede tutan, bilgileri çeşitli biçimlerde ve süratle kullanıcıya sunan bir araçtır. Bundan dolayı bilgisayarlar insanların çok fazla zaman ve çaba harcayarak yapabileceklerini çok kısa zamanda ve hatasız olarak yapar, hem zaman ve hem de işgücünden tasarruf sağlarlar.
Bugün bilgisayarlar Bankalarda, Sigorta Şirketlerinde tıp alanında, okullarda, dil enstitülerinde, trafik kurslarında, pazar araştırma şirketlerinde, psikolojik araştırma ve anketler, devlet daireleri, turizm sektörü, uzay araştırmaları, üniversiteler, kütüphaneler, muhasebe sektörü, müzik vb. gibi çeşitli alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Bilgisayar, çağın değişen ihtiyaçlarına cevap veren komple çözümler getiren teknolojidir. Kamu ve özel kuruluşlarda idari ve yazı işlerinden, araştırma kuruluşlarının giderek güçleşen ve karmaşık hale gelen sorunlarının çözümünde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Amaç teknolojiyi ve nimetlerini araç olarak kullanmak ve seçilen hedefe ulaşmaktır.