Makale

BAŞLIK VE MEHİR

DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU FETVALARINDAN

BAŞLIK VE MEHİR

İslâmî hükümlere göre, bir kadına evlenirken, kocası tarafından “mehr” verilmesi gerekir. Mehrin nikâhtan önce veya nikâh esnasında peşin ödenmiş olanına “muaccel”; daha sonra ödenmek üzere anlaşılanına da “müeccel” denir. Bir kadına ödenecek mehrin, tamamı muaccel, veya tamamı müeccel olabildiği gibi, bir kısmı muaccel, bir kısmı da müeccel olabilir.
Nikâhın mutlaka din görevlisi veya bir başka şahıs tarafından kıyılması gerekmez. Evlenecek olan kadın ve erkeğin (veya vekillerinin) şahitler huzurunda, "... aldım vardım .... "demeleriyle nikâh akdedilmiş olur. Burada din görevlisinin veya nikâhı kıyan şahsın görevi, evlenenlere nikâhın akdi konusunda yol göstermekten ve kurulan âile yuvasının mutlu ve huzurlu olması için dua etmekten ibarettir.