Makale

Gündemdeki DİYANET

Gündemdeki DİYANET

Biz şuna inanmaktayız ki halkımız, Başkanlığımızın merkez, taşra ve yurtdışı her bir ünitesinde çalışan görevlilerince yürütülmekte olan hizmete destek çıkmakta, bu güzide teşkilatı bağrına basmaktadır.
Şunu da açık yüreklilikle ifade etmeliyiz ki burada halkımızın Diyanet’e olan bakışını ve Diyanet’ten beklentilerini değerlendirirken; asırların alışkanlığı ile kendi inanç esaslarına, örf ve adetlerine ters düşen durumlarda ilk tepkiyi Diyanet’ten beklemektedir.
Anayasal bir kuruluş olarak kanuni görevi "İslam Dini’nin itikat, ibadet ve ahlâk esaslarıyla ilgili işleri yürütmek; din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek olan Diyanet işleri Başkanlığı bir Cumhuriyet müessesesidir.
Diyanet İşleri Başkanlığı nın, ne Osmanlı döneminde ve geriye doğru Müslüman-Türk, hatta İslam devletlerinde; ne de bugünkü İslam ülkelerinin devlet yapıları içerisinde emsali görülmemektedir.
Son zamanlarda Başkanlığımız özellikle medyada, siyasî ve gayri siyasî platformlarda, ilgili ilgisiz çevrelerce sıkça gündeme getirilmekte ve yerli yersiz tartışmalara konu edilmektedir.
Kanaatimizce yapılan bu tartışmalar çok defa insaf ölçüsünü aşmakta, objektiflik ilkesine uymamakta ve iyi niyetle bağdaşmamaktadır.
Başkanlığın kendisine tevdi edilen görevleri yürütürken bütün iyi niyet ve samimi gayretlerine rağmen yetersiz kaldığı noktalar bulunabilir. Gelişen ve değişen dünyada, Diyanet işleri Başkanlığı’nın her türlü yeni imkanları da kullanarak, gelecekte daha mükemmel ve daha nitelikli hizmetler vereceğine inanmaktayız.