Makale

ADET GÖREN KUR'AN ÖĞRETİCİ VE ÖĞRENCİLERİNİN KUR'ANI KERİM OKUMALARI

DİN İSLERİ YÜKSEK KURULU FETVALARINDAN

ADET GÖREN KUR’AN ÖĞRETİCİ VE
ÖĞRENCİLERİNİN KUR’ANI KERİM
OKUMALARI


Abdestsiz olarak Kur’an-ı Kerime el sürmek (dokunmak) caiz değil ise de, el sürmeyerek ezbere veya yüzünden okumak caizdir. Cünüp halde ise, el sürmek caiz olmadığı gibi, ezbere veya yüzünden tilavet de caiz değildir. Hanımlar âdet günlerinde veya doğumdan sonra nifâs halinde iken cünüp hükmünde sayıldıklarından, bu esnada Mushaf-ı şerife el sürmeleri, ezbere veya yüzünden Kur’an-ı Kerim okumaları Hanefî ve Şafii mezhebinde caiz görülmemiştir. Ancak, Besmele ile zikir ve dua anlamı taşıyan âyet-i kerimeleri, Kur’an-ı Kerim tilaveti niyeti olmaksızın, zikir ve dua kasdı ile okuyabilirler. Gerekirse, harf-harf, hece-hece başkalarına da öğretebilirler.
İmam Mâlik ve Ahmed b. Hanbel ise, hayızlı ve nifâslı kadınların, el sürmeyerek ezbere veya yüzünden Kur’an-ı Kerim okumalarını caiz görmüşlerdir. İmam Mâlik, hayız veya nifâs halinde bulunan Kur’an öğreticisi ve öğrencilerinin Kur’an-ı Kerim’e el sürmelerini de, zarurete binaen caiz görmüştür.
Buna göre hayız ve nifas halinde olan kadınlar, başkalarına Kur’an öğretebilir; yine bu durumda olan kadınlar da Kur’an öğrenebilirler. Bir zorunluluk olması halinde de öğretmek veya öğrenmek maksadıyla kadınların Kur’an-ı Kerim’e el sürmeleri de caizdir.