Makale

Duâlarla Devredilen Emanet: DİN' DEVLET' MİLLET

Duâlarla Devredilen Emanet: DİN’ DEVLET’ MİLLET


Bugünün ve geleceğin nesli, yüzbinlerce şehit vererek bu toprakları bizlere bırakan ecdadını bilsin, millî mücadelenin ilk günlerinden itibaren halka önder ve rehber olan; cephede en önde yer alan "Din adamları"ndan haberdar olsun istedik.
İşte bu sebeple Doç. Dr. Ali SARIKOYUNCU bu konuları sizin için yeniden araştırdı. Bu titiz çalışmanın ürünlerini belgeleriyle birlikte dergimizin sayfalarında bulacaksınız. Bunların aynı zamanda, bu konularda araştırma yapmak isteyenlere ışık tutacağını da ilginize arzediyoruz.

İlk Müjde, İlk Telgraf...

Tel: Çok aceledir. Ankara’ya acele tezkere
Ankara 21 Nisan 1920
Heyeti Temsiliye adına Mustafa Kemal’den
1.Kolordulara (xıv üncü Kolordu Vekaletine)
2.Bütün Vilayetlere
3.Bağımsız Livalara
4.Müdafaai Hukuk Merkez Heyetlerine
5.Belediye Başkanlarına
l.Yüce Allah’ın izinleriyle Nisanın 23üncü Cuma günü, Cuma namazından sonra Ankara’da Büyük Millet Meclisinin açılışı yapılacaktır.
2.Vatanın istiklâli, Yüksek Hilafet ve Saltanat makamının kurtarılması gibi en önemli ve hayatî görevleri yerine getirecek olan Büyük Millet Meclisinin açılışı gününün Cumaya rastlatılmasıyla adı geçen günün bütün kutsallığından yararlanılacak ve bütün sayın millet vekillerinin hazır bulunmalarıylaHacı Bayram Veli Camiinde Cuma namazı kılınarak, Kur’an ve dualardan da manevî bir güç sağlanacaktır.
Kutsal emanetleri ve sancağı şerifi taşıyarak özel daireye gidilecektir. Özel daireye girilmezden önce bir dua okunacak, kurbanlar kesilecektir. Bu törende camiden başlayarak özel daireye kadar askeri birlikler ile özel düzenlemeyi kolordu kumandanlığı yapacaktır.
3Adı geçen günün kutsallığını bir kere daha artırmak için bugünden vilayet merkezinde Vali Beyefendi hazretlerinin düzenlemesiyle hatim ve Kur’an okunacak ve hatimin son bölümü Cuma günü namazdan sonra özel dairenin önünde tamamlanacaktır.
4.Kutsal ve yaralı vatanımızın her köşesinde bugünden Kur’an ve hatim okutulmaya başlanacak, Cuma günü ezandan evvel minarelerde Salavatı Şerife getirilecek ve hutbe sırasında Halifemiz Padişahımız efendimiz hazretlerinin namları zikredilirken Padişahımızın ve bütün ülkenin bir an önce kurtuluşa ve esenliğe kavuşmaları duası ilave edilerek okunacaktır. Cuma namazının kılınmasından sonra da Kur’an okunacak ve Yüce Hilafet ve Saltanat makamının ve vatanın bütün parçalarının kurtuluşu amacıyla oluşturulan milli çalışmaların önem ve kutsallığı ve milletin her ferdinin kendi vekillerinden meydana gelen bu büyük Millet Meclisine tevdi edeceği vatani görevi yerine getirme zorunluluğu hakkında vaazlar yapılacaktır. Bundan sonra, Halife ve Padişahımızın, din ve devletimizin, vatan ve milletimizin kurtuluşu, selameti ve istiklâli için dua edilecektir. Bu dînî ve vatanî törenin yerine getirilmesinden ve camilerden çıkıldıktan sonra Osmanlı ülkesinin her tarafında, hükümet makamına gelinerek Meclisin açılmasından dolayı resmi kutlamalar yapılacaktır. Her tarafta Cuma namazından önce uygun surette mevlidi şerif okunacaktır.
5.Bu bildirinin hemen yayımı için her araca başvurulacak ve acele en ücra köylere, en küçük askeri birliklere, ülkenin bütün teşkilatlarına ve kurumlarına tebliğ edilmesi sağlanacaktır. Ayrıca, büyük levhalar halinde her yere asılacak ve mümkünse yerel baskı ve çoğaltılarak parasız dağıtılacaktır.
6.Yüce Allah’tan tam başarı için dua olunur.
Heyet-i Temsiliye Adına
Mustafa Kemal
(Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Sayı 23, Sh. 4-5)